Synonymer till positiv

Vi känner till 9 synonymer till positiv. Ordet positiv är en synonym till gynnsam och bra och kan bland annat beskrivas som ”gynnsamt inställd”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Positiv används i uttrycket ”positiv särbehandling” som betyder ”gynnande av en grupp i samhället (t.ex. kvinnor) som tidigare har varit missgynnad”. Ordet är motsatsen till negativ.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av positiv samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till positiv

 1. bra
 2. framåt
 3. glad
 4. gynnsam
 5. hoppingivande
 6. optimism
 7. optimist
 8. optimistisk
 9. plus

Vilka ord betyder nästan samma sak som positiv?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till positiv. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. förhoppningsfull
 2. hoppfull

Vad är motsatsen till positiv?

 1. negativ

Vad betyder positiv?

 1. gynnsam
 2. gynnsamt inställd
 3. som bekräftar vad man trott
 4. adjektivets grundform (t.ex. "vacker")
 5. ett bärbart musikinstrument med vev
 6. som har en hoppfull sinnesstämning
 7. (fysik) som har en brist på elektroner eller som kan producera ett underskott av elektroner
 8. (matematik, om ett reellt tal) att vara större än noll
 9. (om ett test) (medicin) som ger utslag, innebärande att testet hittat något
 10. ett slags stor speldosa, som spelar enkla melodier
 11. (grammatik) adjektivets grundform vid komparation (jämförelse)
 12. (matematik) ett reellt tal som är större än noll

Hur används ordet positiv i uttryck?

 1. positiv särbehandling = gynnande av en grupp i samhället (t.ex. kvinnor) som tidigare har varit missgynnad

Hur böjs positiv?

 1. positiv
 2. positiva
 3. positivare
 4. positivast
 5. positivaste
 6. positive
 7. positiven
 8. positivens
 9. positiver
 10. positiverna
 11. positivernas
 12. positivers
 13. positivet
 14. positivets
 15. positivs
 16. positivt

Hur kan ordet positiv användas?

Följande exempelmeningar visar hur positiv kan användas.

 1. en positiv ekonomisk utveckling
 2. läsarna var positiva till tidningens nya layout
 3. testet var positivt – hon var gravid

Hur används ordet positiv i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet positiv används i vanlig text.

 1. Gesten tolkades som positiv och välkomnande.
 2. Men möjligheten att skicka iväg ett distansskott mot bortre krysset är bara en av flera positiva aspekter med att spela 27–åringen som ”tia”, säger Gerhardsson.
 3. Överlag syns positiva tendenser, enligt Linda H Staaf, chef för underrättelsenheten på polisens nationella operativa avdelning.
 4. Men det som Frances Haugen syftade på och det som de interna dokumenten visar är det jag tror vi alla har vetat en lång tid nu, och det är att för de allra flesta ungdomar är användandet av Instagram en positiv upplevelse.
 5. I september kom ett larm om att tiotals personer i president Vladimir Putins inre krets testat positivt för covid–19.
 6. Varför vill du sluta på ditt nuvarande jobb? Det här är en tuff fråga men det gäller att vara ärlig och positiv och vad du än gör så prata inte illa om din senaste arbetsgivare.
 7. – Jag har varit helt öppen med mitt beslut bland människor och på Facebook och har mött mest positiva reaktioner, men det finns också en del som blir extremt provocerade, säger han.
 8. Fysisk aktivitet har en mängd positiva hälsoeffekter för barn och unga på både kort och lång sikt, enligt Folkhälsomyndigheten.
 9. Det finns ingen forskning som visar att det ger någon positiv effekt.
 10. Det positiva med pandemin är dock att vi nu kan se ett tydligare fokus på tillgängligheten.
 11. Konkurrenterna i Strömstad är också positiva.
 12. Frisläppandet av Meng Wanzhou och de två kanadensarna måste ändå ses som en positiv episod, i det som liknats vid ett kallt krig om positionen som ledande teknologisk supermakt, anser Börje Ljunggren.
 13. Psykologen tolkar det som att det är den starka anknytningen till Nadjas mamma, pappa och Jessica (den assistent som kom att arbeta nära Nadja i över 30 år) som lagt grunden för Nadjas positiva känsloutveckling och starka självkänsla.
 14. Den politiska oenigheten kring ordningsvakter är stor, även om det är klar övervikt till de partier som är positiva.
 15. När hon får höra att andelen positiva provsvar är mindre än 1,5 promille, blir hon upprörd.
 16. – Vi ser det som positivt om samarbetet med myndigheterna kan utökas – det är förmodligen nödvändigt eftersom de som attackerar är vällorganiserade och har gott om kapital och avancerad teknik.
 17. Rapporten slår fast att myndigheter och företag inom EU under 2018 investerade runt en miljard euro i open source–baserad programvara, vilket ska ha gett positiva ekonomiska effekter för ekonomin i EU på mellan 65 miljarder och 95 miljarder euro.
 18. Bland dem som är positiva finns Diskrimineringsombudsmannen.
 19. Ett positivt börsklimat i Asien har smittat av sig och precis som runtom i Europa stiger nu Stockholmsbörsen.
 20. – Det kommer förenkla och också ge positiva effekter för både fritidsresande – vi kanske får kollektivtrafikluffare eller bussluffare i framtiden – men också för arbetspendling, säger Per Bolund (MP).


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är gynnsam en synonym till positiv. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är negativ motsatsen till positiv.