prägla

Prägla är synonymt med stämpla och trycka och kan bland annat beskrivas som ”sätter sin prägel på, kännetecknar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av prägla och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till prägla

forma, färga, inpränta, karakterisera, känneteckna, märka, stämpla, trycka

Motsatsord till prägla

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till prägla.

Vad betyder prägla?

 1. sätter sin prägel på, kännetecknar
 2. tillverka mynt genom att stämpla in avbildning på metallstycke
 3. sätta sin prägel på, känneteckna

Böjningar av prägla

 1. prägla
 2. präglad
 3. präglade
 4. präglades
 5. präglar
 6. präglas
 7. präglat
 8. präglats

Exempel på hur ordet prägla kan användas

 1. krigsbilderna präglades av hopplöshet

Exempel på hur ordet prägla används i svenska tidningar

 1. USA har präglats av en rad protester sedan den svarte mannen George Floyd dödades vid ett polisingripande i Minnesota i maj.
 2. Turkiets relation till EU är betydligt sämre nu och Erdogan har skruvat upp den religiöst präglade politiken till en helt annan nivå.
 3. Tiden sedan militärkuppen i november har präglats av förtryck, massakrer på dussintals fackföreningsmedlemmar och ursprungsfolksaktivister, samt försök att förbjuda Mas att ställa upp i presidentvalet som är planerat till den 18 oktober.
 4. Demokratifrågor, mänskliga rättigheter och fokus på det globala Syd har konsekvent präglat produktionerna från Original Film.
 5. Företrädesemissionen på totalt fyra miljoner har hittills präglats av turbulent prisutveckling både för SAS–aktien och vad gäller teckningsrätterna i företrädesemissionen.
 6. En munks enkla tillvaro – präglad av gränser, avstånd, distans.
 7. Efter ett drygt halvår präglat av kulturell svältkost på grund av corona–restriktioner är jag mätt på true crime i digitala kulturkanaler.
 8. Dagens digitala värld har i mångt och mycket kommit att präglas av våra personliga vanor och tjänster.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till prägla är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är stämpla en synonym till prägla. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.