pröva

Synonymer till pröva

avsöka, behandla, besiktning, bestämma sig, dryfta, exekvera, fresta, försöka, granska, handlägga, hantera, mönstra, prova, pröva på, rannsaka, revidera, testa, try, vårda

Motsatsord till pröva

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till pröva.

Vad betyder pröva?

 1. utför prov på, testar, försöker
 2. testa, försöka, undersöka möjligheter
 3. testa, utvärdera genom att utsätta för ett test

I uttryck:

 1. prövar vingarna = försöker klara sig på egen hand

Exempel på hur pröva kan användas

 1. hon prövade en ny metod

Exempel på hur pröva används i svenska tidningar

 1. Det fanns ingen gemensam strategi för hur dessa människor skulle få sina skyddsskäl prövade eller hur medlemsstaterna skulle hjälpas åt med att bereda plats.
 2. Redan för tio år sedan prövade MSB ett scenario där en ny form av influensavirus spriddes till alla delar av världen, och bedömde att ”samhällets krishanteringsförmåga vid en pandemi i huvudsak var god men med vissa brister”.
 3. Polisen har utvecklat en djupare förståelse för bakomliggande orsaker och prövar bättre arbetssätt.
 4. Det prövar oss som människor och då behöver vi tröst.
 5. Donna Rotunno har tidigare varit mycket kritisk mot #metoo–rörelsen där hon menar att de anklagade männen betraktas som skyldiga innan de fått en chans att få sin skuld prövad.
 6. Det är en säkerhet i sammanhanget att domstolen har prövat det här ärendet, säger Henrik Lundberg.
 7. En domstol i Sicilien har begärt att Salvini ska prövas för ”sequestro”, en åtalspunkt som kan översättas frihetsberövande, för att ha berövat migranterna deras rörelsefrihet i juli.
 8. Enligt den ska barnets bästa prövas vid alla åtgärder och beslut som rör barn.
 9. Dessutom, säger Ängla Eklund, har tingsrätten prövat om begreppet ”extremist” kan utgöra grund för förtal.
 10. En förundersökning inleddes som ledde fram till det åtal som nu prövas av Uppsala tingsrätt.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av pröva

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är pröva på en synonym till pröva. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.