Synonymer till praxis

särskilt i formella sammanhang

Vi känner till 8 synonymer till praxis. Ordet praxis är en synonym till sed och sedvänja och kan bland annat beskrivas som ”allmänt bruk, allmänt accepterat sätt att agera”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av praxis samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till praxis

 1. användande
 2. användning
 3. bruk
 4. kutym
 5. samarbete
 6. sed
 7. sedvänja
 8. tillämpning

Vilka ord betyder nästan samma sak som praxis?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till praxis. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. skick
 2. sedvana

Vad är motsatsen till praxis?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till praxis.

Vad betyder praxis?

 1. allmänt bruk, allmänt accepterat sätt att agera
 2. allmänt bruk, tradition
 3. (juridik) vedertaget förfaringssätt, rättssedvänja

Hur böjs praxis?

 1. praxis
 2. praxisar
 3. praxisarna
 4. praxisars
 5. praxisen
 6. praxisens

Hur kan ordet praxis användas?

Följande exempelmeningar visar hur praxis kan användas.

 1. domen i hovrätten följer etablerad praxis
 2. myndigheten har ändrat sin praxis

Hur används ordet praxis i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet praxis används i vanlig text.

 1. Som alla kan räkna ut så kan vi inte frångå 30 år av praxis.
 2. ”Därför arbetar vi för att utvisningarna kan äga rum på ett säkert och kontrollerat sätt och i enlighet med gängse internationell praxis.
 3. Avstängningens längd är bestämd enligt nämndens praxis och motsvarar en match”, skriver disciplinnämnden i beslutet enligt Fotbollskanalen.
 4. Sedan kommer vi nog också se att vi behöver göra stora insatser i takt med att praxis för den nya lagen sätter sig.
 5. Enligt ett pressmeddelande från Region Skåne är det en behandling som inte är vedertagen och inte används i medicinsk praxis i Sverige.
 6. En 17–åring kan få sex års fängelse men här är praxis mer flexibel och om den dömda var närmare 18 år när brottet begicks kan straffet bli 8–9 års fängelse.
 7. ”Om kvinnorna utvisas har vi en skyldighet att ta emot våra egna medborgare och ett intresse av att det sker på ett säkert sätt i enlighet med gängse internationell praxis.
 8. Man får vänta och se hur praxis utvecklas.
 9. Och vi har haft lagändringar både 1997 och 2002 som skulle ha skärpt hyresgästers ställning vid omfattande renoveringar, där boendekostnaden skulle ha blivit en faktor att beakta, men det har inte ändrat praxis hos hyresnämnderna.
 10. De pågående samtalen kommer enligt bolaget att genomföras i enlighet med lagstiftning och praxis i varje land och förväntas vara klara i slutet av året.
 11. Däremot menar man att mycket av den styrning som ändå förekommer, exempelvis i form av så kallade sändningstillstånd och anslagsvillkor, bygger på praxis.
 12. Vi är fast beslutna att se över socialtjänstens arbetssätt och villkor för att vara samstämmiga med nationell praxis.
 13. I dag säger praxis att den anställde har uppemot ett halvår på sig att lära sig ett annat jobb på samma arbetsplats.
 14. Det är mer som en religiös praxis, en slags ritualiserad händelse.
 15. Skurups kommun anser att slöjförbud i skolan går i linje med europeisk lagstiftning och Europadomstolens praxis.
 16. Riksdagsledamöter beviljas enligt praxis bara ledighet på grund av föräldraledighet, sjukdom, internationella uppdrag eller för att bli statssekreterare.
 17. En av hennes kollegor i presidiet, Jens Rohde från partiet Radikale Venstre, vill ta fram en praxis för hur man ska hantera påtryckningar från främmande makt mot den folkvalda församlingen.
 18. Detta, säger Anna Carlson, innebär också att styrningen på Migrationsverket och praxisen Migrationsöverdomstolen utarbetat ses över.
 19. Om M fortsätter att bryta ut de delar av den ekonomiska politiken som inte faller vänsterpartisterna i smaken fullbordar partiet det Magdalena Andersson (S) en gång inledde och gör slarvsylta av praxis.
 20. Följande år förlorade den nytillträdda Löfvenregeringen sin första budgetomröstning efter att SD valt att bryta mot den praxis som tidigare funnits om att lägga ned rösterna i huvudvoteringen efter att det egna förslaget röstats ned.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är sed en synonym till praxis. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på praxis