Synonymer till principiell

Vi känner till 6 synonymer till principiell. Ordet principiell är en synonym till rudimentär och grundläggande och kan bland annat beskrivas som ”som grundar sig på en princip”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av principiell samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till principiell

 1. basal
 2. elementär
 3. fundamental
 4. grundläggande
 5. primär
 6. rudimentär

Vad är motsatsen till principiell?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till principiell.

Vad betyder principiell?

 1. som grundar sig på en princip
 2. (ålderdomligt) ursprunglig
 3. som sammanhänger med en princip

Hur böjs principiell?

 1. principiell
 2. principiella
 3. principielle
 4. principiellt

Hur kan ordet principiell användas?

Följande exempelmeningar visar hur principiell kan användas.

 1. en principiell ståndpunkt
 2. det finns en principiell skillnad mellan deras åsikter

Hur används ordet principiell i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet principiell används i vanlig text.

 1. Om resandet minskar efter pandemin, leder det principiellt till att det blir ännu svårare att motivera ett högt utbud i och med att kollektivtrafikens nyttor är starkt sammankopplade med hur många resenärer man har.
 2. Han ser inget principiellt fel med att samarbeta med Centerpartiet om det betyder att V får genomslag.
 3. Även Solnas starke man, kommunalrådet Anders Gustâv, såg tillgängliggörandet av romanen som en principiellt viktig fråga.
 4. Det är principiellt viktigt att pröva om de kan demonstrera på det här sättet, att ta reda på om de har gått över gränsen, säger han till TT.
 5. Det finns ingen principiell skillnad mellan att redigera och ­modifiera genomet – det första uttrycket låter bara bättre och det är därför författarna vill använda sig av det.
 6. När politik är som sämst skapar den problem av möjligheter och gör människor illa av enbart principiella skäl.
 7. Även Talma sameby utmanar staten i den principiellt viktiga frågan om jakt– och fiskerätten i fjällen, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
 8. Det kan man, enligt Gudmund Toijer, kalla en principiellt stor förändring, åtminstone för de inblandade.
 9. ”De citerade siffrorna i sig är i vårt tycke mindre viktiga än den principiella utveckling av pandemin vi försöker peka på.
 10. Det är en principiellt viktig diskussion, säger Paula Bieler.
 11. Men det principiellt spännande målet är inte över.
 12. Vi vill snarare se en principiell diskussion bland de politiska partierna om vad som ska vara i kommunens ägo kontra vad som inte ska vara i kommunens ägo.
 13. Jag har inget principiellt emot vare sig mig själv, min kultur och den lilla plats jag kommer ifrån.
 14. Det är en principiell fråga där jag inte delar hans åsikt.
 15. Kammaråklagaren ser fallet som principiellt viktigt för att definiera fastighetsansvar i sådana situationer som flickan råkade ut för.
 16. – Det här är inte en principiell vinst, jag värnar om arbetstagarnas löner och arbetsvillkor.
 17. – Det är väldigt stora principiella värden som står på spel.
 18. Miljöpartiets principiella hållning är att flygandet måste minskas.
 19. – Men principiellt är det viktigt för kyrkan, att faktiskt kunna obehörigförklara en präst om denne har begått en brottslig gärning.
 20. Att jag inte tycker att fastighetsförvaltning är den optimala sektorn för lekmannakooperation, betyder inte att jag har något principiellt emot bostadsrätten som form.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är rudimentär en synonym till principiell. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?