prioritering

Prioritering kan bland annat beskrivas som ”handlingen att prioritera något”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av prioritering och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till prioritering

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till prioritering.

Motsatsord till prioritering

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till prioritering.

Vad betyder prioritering?

 1. handlingen att prioritera något
 2. något man prioriterar

Böjningar av prioritering

 1. prioritering
 2. prioriteringar
 3. prioriteringarna
 4. prioriteringarnas
 5. prioriteringars
 6. prioriteringen
 7. prioriteringens
 8. prioriterings

Exempel på hur ordet prioritering kan användas

 1. att utbilda sig var hennes högsta prioritering

Exempel på hur ordet prioritering används i svenska tidningar

 1. – It–personalen vill göra det som är rätt, men om de inte har de rätta prioriteringarna och inte vet vilka de svaga sidorna är – hur ska teamet kunna avgöra vad de ska satsa på?.
 2. På Aibel insåg Sengupta att om han bara fokuserade på sitt eget kompetensområde, så kom han bara halvvägs dit han ville vara om han inte lät företagets prioriteringar vara drivkraften bakom beslutsfattandet.
 3. Favorithaket klarade sig kanske inte och kommuner kan bli tvungna att göra hårdare prioriteringar i sina budgetar.
 4. Men det beror på tillverkarnas prioriteringar, säger Jonas Mindemark.
 5. Men det här får inte ske på bekostnad av andra brådskande globala prioriteringar.
 6. – Det behövs väldigt hård prioritering av offentliga utgifter.
 7. – Det är ju inte så att allt rullar på som förut, men det verkar som om cancervården har kunnat göra de prioriteringar som den har behövt göra.
 8. Men regeringen har inte gjort det till en prioritering att uppmana människor att isolera sig från sina familjer om de blir sjuka och oavsett väljer många att stanna i hemmet ändå, enligt hälsomyndigheterna.
 9. Det gör att vi måste agera och göra kraftiga prioriteringar och nedskärningar, säger vd Henrik Henriksson.
 10. – Det är rätt prioritering och vi ger en god framförhållning.
 11. I Danmark är tonen mer negativ, och bland annat intervjuas en sjuksköterska på Karolinska som berättar om hur döda läggs i liksäckar och om hårda prioriteringar.
 12. ”Vår högsta prioritering är att värna om vår personal.
 13. Jag har många tankar om prioriteringar men inga som jag vill delge nu.
 14. Det gör att bolaget måste se över sina tyngsta prioriteringar, från nya fabriker till utveckling av elektrifiering av sina fordon.
 15. Det krävs en tydlig vision och en förståelse för företagets viktigaste strategiska prioriteringar.
 16. Den generella bilden av Operation Rimfrost är att resursfördelningen än så länge fungerar bra, men att den leder till bitvis hårda prioriteringar där även andra allvarliga brott får stå åt sidan.
 17. De som gjorts över Göta Älvdalen fungerar nu som stöd till kommunerna för att välja rätt prioriteringar.
 18. Många demokrater fördömer Trumps migrationspolitik och oavsett vem som ställer upp mot honom i höst lär en av hens prioriteringar vara att avveckla Trumps förändringar.
 19. Det svenska arbetet har enligt Ann Linde tre tydliga prioriteringar.
 20. Under trettondagen var trycket på akuten så högt att intaget av ambulanser med lägre prioritering stoppades under fyra timmar på eftermiddagen och hänvisades till Huddinge – av säkerhetsskäl.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till prioritering är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.