pris

Pris är synonymt med tariff och taxa och kan bland annat beskrivas som ”en portion snus, prilla”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Pris används i uttrycket ”till varje pris” som betyder ”absolut, ovillkorligen”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av pris och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till pris

avgift, belöning, gratifikation, kostnad, tariff, taxa, utgift, vinst

Motsatsord till pris

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till pris.

Vad betyder pris?

 1. en portion snus, prilla
 2. det som något kostar
 3. fastställd belöning för en viss prestation
 4. det penningbelopp någon vill ha (eller slutligen får) för en vara eller tjänst, kostnad (även symbolisk), summa att betala
 5. i förhand överenskommen belöning (i form av pokal, medalj, plakett, pengar eller annat) för en prestation (ofta i tävlingssammanhang)
 6. lov, beröm; det att prisa
 7. portion av snus, prilla

Hur används pris i uttryck?

 1. till varje pris = absolut, ovillkorligen

Böjningar av pris

 1. pris
 2. prisar
 3. prisarna
 4. prisarnas
 5. prisars
 6. prisen
 7. prisens
 8. priser
 9. priserna
 10. prisers
 11. priset
 12. prisets

Exempel på hur ordet pris kan användas

 1. ett dubbelrum till ett pris av 400 kronor per person
 2. han vann första pris i fototävlingen

Exempel på hur ordet pris används i svenska tidningar

 1. Redan för fem år sedan började Riksbanken samla in sådant som dagliga priser på frukt och grönsaker och för paketresor.
 2. Trots det har priserna, med några få undantag, stigit varje månad sedan i april.
 3. När Volvo Cars visade upp sin första eldrivna modell XC40 Recharge tycktes frågan om priset vara den sista Volvo var förberedda på.
 4. Varför införa extrem lagstiftning när det inte behövs? Krastev menar att Orbán till varje pris ville undvika politisk borgfred och gemensam uppslutning mot viruset.
 5. – Fel är det oundvikliga resultatet av risktagande och något som ledarna måste acceptera som priset på den förändring som krävs för att lyckas.
 6. Skolkoncerner håvar in miljoner som går rätt ner i lilla fickan och belönar varandra med priser för skicklig affärsverkamhet.
 7. Att inte rädda dem under en period av vad som i praktiken är ett näringsförbud har ett pris i form av färre nyetableringar i framtiden.
 8. Batterier faller i pris och priset på konventionella bilar kommer att gå upp.
 9. Först vill jag behandla pris, räckvidd och laddinfrastruktur för att avsluta med frågan om bränsle.
 10. Att få det här priset är ett rejält erkännande för det jobb vi gjort.
 11. Sedan när jag lämnade så satte nazister från hela världen ett pris på mitt huvud, säger Patrik.
 12. – Nu har sol– och vindel blivit så billigt att den totala kostnaden för elen är lägre än priset på olja per energienhet, påminner Tomas Kåberger.
 13. När intervjun görs har han ännu inte sett någon motivering, men vet att priset delvis är kopplat till Rosengrenska.
 14. Womenisa vann det feministiska priset Årets Selma 2020.
 15. Pride och arrangörerna här samlar människor som gör friviliga insatser för att skapa en inkluderande miljö för grupper som har sitt sätt att uttrycka sig på, sade Solberg i samband med att hon delade ut ett av dagens priser.
 16. Björn Andersson, vice ordförande för facket ST inom Kriminalvården, tror inte att syftet är att diskriminera men menar att priset är en viktig symbolfråga.
 17. Den traditionella branschen ser det här som ett hot, säger Anna Wallander och syftar då på att de labbodlade diamanterna är billigare att producera och att man därmed kan sänka priserna.
 18. På sikt räknar man även med att priset ska minska avsevärt.
 19. Medan norra Sverige haft relativt gott om el – och därmed låga priser – har elsituationen i nedre halvan av Sverige varit tuffare den senaste tiden.
 20. – Även om den goda tillgången på vattenkraft och vindkraft förstärkt en situation med låga priser, så menar vi att trenden mot mindre andel planerbar produktion har varit tydlig.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till pris är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tariff en synonym till pris. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.