Synonymer till psykiatrisk

Psykiatrisk kan beskrivas som ”som har att göra med psykiska sjukdomar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av psykiatrisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till psykiatrisk

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till psykiatrisk.

Vad är motsatsen till psykiatrisk?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till psykiatrisk.

Vad betyder psykiatrisk?

 1. som har att göra med psykiska sjukdomar

Hur böjs psykiatrisk?

 1. psykiatrisk
 2. psykiatriska
 3. psykiatriske
 4. psykiatriskt

Hur kan ordet psykiatrisk användas?

Följande exempelmeningar visar hur psykiatrisk kan användas.

 1. psykiatrisk vård
 2. en psykiatrisk undersökning

Hur används ordet psykiatrisk i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet psykiatrisk används i vanlig text.

 1. Kanske fängelse, kanske psykiatrisk klinik.
 2. Det som utmärker dem jämfört med andra våldsbrottslingar är att de i högre utsträckning någon gång i livet hade fått psykiatrisk vård – och att de själva ville dö.
 3. Men under de över 20 åren hon fick psykiatrisk vård fick hon bara en enda gång frågan om hon hade utsatts för övergrepp.
 4. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.
 5. Om du är vuxen kan du boka en tid på en vårdcentral, psykiatrisk mottagning eller hos din företagshälsovård.
 6. Rebecca Pearson, docent i psykiatrisk epidemiologi och medförfattare till studien, pekar på hur många gravida som lider av depression i dag riskerar att missas av vården.
 7. Det behövs kvalificerade psykiatriska och psykologiska resurser, dels för att fånga upp personer innan de begår suicid men också för att ge en långvarig psykoterapeutisk hjälp.
 8. Den 17 november 2004 låg Mikael Ljungberg inlagd på en psykiatrisk avdelning på sjukhuset i Mölndal.
 9. Resultatet har varit att mer än hälften upplever en rejäl minskning av oro efter behandlingen, oavsett om personerna haft psykiatriska diagnoser eller ej.
 10. Kvinnan, som nekar till brott, har genomgått en så kallad paragraf 7–undersökning, en liten psykiatrisk undersökning.
 11. Kartläggningen visar att det senare stämmer – det är vanligt med flera psykiatriska diagnoser hos personer med könsdysfori.
 12. Man har också pekat på en hög psykiatrisk samsjuklighet, alltså att dessa personer också ofta lider av exempelvis ångest och depression eller har någon form av autism eller liknande tillstånd.
 13. Om läget är akut ska man alltid ringa 112 eller vända sig till närmsta psykiatriska akutmottagning.
 14. En stor andel av barn och unga med könsdysfori lider även av psykiatriska sjukdomar och tillstånd, som depression, ångest och autismspektrumstörning, vilket bekräftas i studier.
 15. Han har genomgått en liten psykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7–undersökning, och åklagaren har begärt förlängd häktningstid för mannen.
 16. Tio procent av dem hade varit inlagda på psykiatrisk avdelning före förlossningen.
 17. De varken kan eller ska göra psykiatriska bedömningar.
 18. Tillgången på personal inom psykiatriområdet motsvarar inte alls det ökade behovet av psykiatrisk vård och behandling – tillgången på psykiatrisjuksköterskor har till och med minskat under de senaste tio åren, enligt Socialstyrelsen.
 19. Men utredningen visade senare att pojken misstänktes ha en allvarlig psykiatrisk störning.
 20. – Det är klart att den som är i behov av psykiatrisk hjälp ska ha samma rätt till vård som till den som söker för cancer, diabetes, eller någonting annat – det finns ingen skillnad.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på psykiatrisk