publicistisk

Publicistisk kan beskrivas som ”tidnings-”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av publicistisk och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till publicistisk

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till publicistisk.

Motsatsord till publicistisk

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till publicistisk.

Vad betyder publicistisk?

 1. tidnings-

Böjningar av publicistisk

 1. publicistisk
 2. publicistiska
 3. publicistiskt

Exempel på hur ordet publicistisk kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet publicistisk används i svenska tidningar

 1. Priset ges till hans outtröttliga arbete för det fria ordet, till stöd för hans frigivning och rätt att återuppta sin publicistiska verksamhet”.
 2. Priset ges till hans outtröttliga arbete för det fria ordet, till stöd för hans frigivning och rätt att återuppta sin publicistiska verksamhet.
 3. Trots att det var Astrid Lindgren han annars hade alla publicistiska diskussioner med höll hon sig borta när det kom till ekonomiska åsiktsskillnader.
 4. De som man ansåg bröt mot god publicistisk sed var tidningarna Expressen, som fälldes fyra gånger, Svenska Dagbladet två och Aftonbladet, Dagens Nyheter samt Hänt i veckan en gång vardera.
 5. Yrsa Stenius var under sina många publicistiska år en stark försvarare av det fria meningsutbytet.
 6. Att publicera namn är god publicistisk sed, men också ett väldigt konkret sätt att värna öppna samhällen och demokratin, understryker Tibblin.
 7. Medborgarnas möjlighet till politisk kommunikation skulle förvanskas till en varumärkesfråga, nätneutraliteten skjutas i sank och pluralismen ersättas med publicistisk likriktning.
 8. Alla mordutredningar är fasansfull läsning, men bara för att det finns bilder eller gräsliga detaljer är det inte givet att de utifrån publicistisk och etisk synvinkel ska publiceras.
 9. Hon efterlyser att Google tar sitt publicistiska ansvar i frågan och menar att den här typen av listor leder till hat och hot mot journalister.
 10. – Det är ingen hemlighet att Aftonbladet och exempelvis Expressen drev olika linjer när det gäller de publicistiska gränsdragningarna under #metoo och jag vill naturligtvis med en dåres envishet hävda att vår linje var den pressetiskt rätta.
 11. – Hela vår publicistiska idé och affär grundar sig i kvalitetsjournalistik.
 12. Mats Edman anklagades av medarbetare på redaktionen, inte bara för att ha publicistisk slagsida högerut, men även för mobbning och för att skapa tystnadskultur.
 13. Under sitt framträdande avsade sig Gui Minhai utmärkelsen Prix Voltaire, som han förra veckan tilldelades av International publishers association för sitt publicistiska mod trots de inblandade riskerna.
 14. Jag är inte kritisk till att de publiceras, men det blir problematiskt om inte medierna, som med allt annat publicistiskt material, driver det här med ett kritiskt förhållningssätt.
 15. Den goda publicistiska traditionen och seden, glimten i ögat och viljan att vara bäst på det man gör.
 16. De uppmärksammade fallen ledde till att mediechefer runtom i landet tvingades hantera svåra publicistiska och personalmässiga ärenden.
 17. I och med att så stor andel av den svenska befolkningen använder Facebook så kan plattformen inte bara ses som ett socialt nätverk, utan ett publicistiskt verktyg.
 18. – De gör publicistiska urval på oerhört luddiga grunder.
 19. Sofia Olsson Olsén har uttryckt självkritik mot hur de agerat publicistiskt gällande Virtanen.
 20. Aftonbladet kritiserades för att man varit långsamma och obeslutsamma i sin hantering av Virtanen, både publicistiskt och från arbetsgivarhåll.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till publicistisk är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.