rädd

Rädd är synonymt med skakis och skraj och kan bland annat beskrivas som ”fylld av rädsla, förskräckt”. Ordet används i uttrycket ”jag är rädd att (jag inte hunnit med allt)” som betyder ”jag beklagar att (jag inte hunnit med allt)”. Rädd är motsatsen till modig.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av rädd och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till rädd

bestört, blödig, byxis, feg, fjollig, förskräckt, harig, mesig, mjäkig, nervös, nojig, skakis, skraj, skrajsen, skräckslagen, skrämd, skärrad, spak, uppskrämd, vettskrämd

Motsatsord till rädd

modig, djärv, orädd

Vad betyder rädd?

 1. fylld av rädsla, förskräckt
 2. aktsam, varsam
 3. som upplever en (ofta mycket obehaglig) negativ känsla av fara eller omedelbar otrevlighet
 4. som misstänker att något negativt är fallet
 5. som oroar sig för någon eller något

Hur används rädd i uttryck?

 1. jag är rädd att (jag inte hunnit med allt) = jag beklagar att (jag inte hunnit med allt)
 2. är rädd om sitt eget skinn = utsätter sig inte för risker

Böjningar av rädd

 1. rädd
 2. rädda
 3. räddare
 4. räddast
 5. räddaste
 6. rädde
 7. rätt

Exempel på hur ordet rädd kan användas

 1. han är rädd för ormar
 2. hon är alltid rädd när det åskar
 3. hon var rädd (för) att bli upptäckt
 4. Var rädd om den fina vasen!

Exempel på hur ordet rädd används i svenska tidningar

 1. Men risken för olyckor är oerhört liten vid rätt hantering menar Ulf Stenberg, vd för Uddevalla hamn.
 2. Det är komplexa frågor där det gäller det att hitta rätt balans mellan vad vi producerar i fredstid på en bredare marknad, för att i händelse av kris kunna ställa om till att producera för den lokala.
 3. Hos de yngre är världen ofta svartvit, mördaren är ond och offren hjälplösa små lamm, hjältarna har rätt att gå över lagens gränser för att få skurkarna på fall.
 4. Min stora oro är att det kommer leda till att färre vågar söka hjälp och lämna en våldsam relation för att de helt enkelt är rädda för att de blir utvisade då.
 5. Men han gör det bara när han vet att det är rätt läge.
 6. – Alla som anmäler sig till provet har rätt att skriva det, så ser de författningar som styr högskoleprovet ut.
 7. Det är ingen liten sak att ha rätt att ta in en individ i ett rum och kräva att han tar av sig kläderna.
 8. – It–personalen vill göra det som är rätt, men om de inte har de rätta prioriteringarna och inte vet vilka de svaga sidorna är – hur ska teamet kunna avgöra vad de ska satsa på?.
 9. – Vi gick ut med restriktioner i rätt tid och vi gick ut med ganska breda restriktioner gällande samhällsfunktioner.
 10. – De två sista hoppen gav mig verkligen kvittot på att jag gör rätt, allt stämde, en känsla av att det är så här man ska hoppa.
 11. – I ideella föreningar är varje person som engagerar sig en ovärderlig resurs som vi måste vara rädda om.
 12. Han fick kolik på lördag eftermiddag och även om alla insatser gjordes så gick hans liv inte att rädda”, skriver Knutsson Trotting.
 13. Den tuffaste lektionen jag lärt mig i min karriär har varit att misslyckas rejält och inte vara rädd för misslyckandet.
 14. Skolkoncerner håvar in miljoner som går rätt ner i lilla fickan och belönar varandra med priser för skicklig affärsverkamhet.
 15. Då kan en höger­auktoritär regering lägga in veto för att rädda en annan höger­auktoritär regering.
 16. – De kan smutsa ner en badstrand rätt fort.
 17. Tingsrätten har kommit fram till att den minderårige har haft rätt att försvara sig mot ett angrepp med kniv bara det inte sker på ett sätt som är uppenbart oförsvarligt.
 18. Enligt Socialstyrelsen har alla också rätt till en individuell bedömning.
 19. Bland annat har säkerhetspolisen rätt att inskränka rörelsefriheten under kortare perioder för den som anses utgöra ett hot mot nationens säkerhet.
 20. Tingsrätten gav försvarsadvokaten rätt till de 947.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till rädd är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är skakis en synonym till rädd. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är modig motsatsen till rädd.