råda bot

Synonymer till råda bot

avhjälpa, reparera, rätta till

Motsatsord till råda bot

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till råda bot.

Vad betyder råda bot?

 1. (idiomatiskt) åstadkomma ändring till det bättre

Exempel på hur råda bot används i svenska tidningar

 1. Ett sätt att råda bot på det skulle kunna vara att införa elektroniska centralbankspengar, ungefär som bankers betalkort men med myndigheten som garant.
 2. Det är rätt, men otillräckligt för att råda bot på grundproblemet.
 3. För att råda bot på det så byggdes många kommersiella bäddar som kompletteras av ett stort antal privata stugor.
 4. Bägge bor i varsin chrusjtjovka, ett femvåningshus med tunna väggar som byggdes i massupplaga på 1960–talet för att råda bot på den sovjetiska bostadsbristen.
 5. Att ta reda på hur du uppfattas av omgivningen går att råda bot på med några enkla tips, skriver tidningen Harvard Business Review.
 6. Det företag som vill attrahera morgondagens talanger måste utrota pink ghettos och råda bot på potentialdilemmat.
 7. Därmed hoppas man råda bot på situationer liknande den i höstas där Hufvudstadens C–aktie steg extremt mycket under en period i augusti samtidigt som den mer likvida A–aktien stod och stampade.
 8. Det är dags att politikerna gör upp med det pedagogiska snömoset som präglar dagens lärarutbildning och går fram med förslag som faktiskt kan råda bot på problemen.
 9. För att råda bot på eländet fastställdes en byggnadsordning år 1803, enligt vilken göteborgarna endast fick resa stenhus innanför vallgraven.
 10. För att råda bot på bristerna i stödet till våra veteraner behöver vi etablera regionala kunskapscentrum för vård och rehabilitering.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av råda bot

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är avhjälpa en synonym till råda bot. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.