röja

Synonymer till röja

ange, avslöja, avslöjande, bana, blottlägga, blottläggande, härja, rensa, riva, rocka, städa, svepa, ta bort, yppa

Motsatsord till röja

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till röja.

Vad betyder röja?

 1. (även reflexivt: röja sig) göra något känt; avslöja, förråda, yppa, blotta
 2. ta bort, plocka undan; rensa upp, städa (upp), föra bort (en del (onödiga) saker)
 3. fälla sly och småträd, skövla
 4. (vard.) festa, rumla

Exempel på hur röja används i svenska tidningar

 1. Den norska appen för smittspårning, Smittestopp, kan röja smittades identitet.
 2. På grund av ett utloggningsfel i 1177 Vårdguiden kan personuppgifter ha röjts, skriver Region Halland i ett pressmeddelande.
 3. Skälet till detta är att inte någon ska råka röja de sekretessbelagda identiteterna på tre personer inom målet.
 4. Därefter har dörrarna varit stängda, detta för att inte någon ska råka röja de sekretessbelagda identiteterna på tre personer inom målet.
 5. – Dock har du rätt att röja en företagshemlighet om ett brott har begåtts, säger Martin Wästfelt.
 6. Den skyldige behöver inte röja sig och regimer kan alltid gömma sig bakom vad man påstår vara oberoende aktörer eller kriminella grupper bortom deras egen kontroll.
 7. Senare samma dag kom uppgifter, vilket bilder också visar, att schaktmaskiner används för att röja vid nedslagsplatsen.
 8. – En klok säljare på en molnleverantör skulle hjälpa kunder med kunskap om hur man skiljer harmlösa data från data som riskerar rikets säkerhet om de röjs, till exempel genom stöd för informationsklassning.
 9. Under första världskriget var rökutsläppen från tankmotorerna ett stort bekymmer när de röjde fordonens position för fienden.
 10. Ett flertal missnöjda adelsmän hade beslutat sig för att röja den förhatlige monarken ur vägen, som ett första led i en statskupp som skulle skapa en ny och bättre regim.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av röja

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är städa en synonym till röja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.