rön

Rön är synonymt med upptäckt och samling och kan bland annat beskrivas som ”iakttagelse, observation”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av rön och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till rön

fynd, hitta, samling, upptäckt

Motsatsord till rön

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till rön.

Vad betyder rön?

 1. iakttagelse, observation
 2. iakttagelse

Exempel på hur ordet rön kan användas

 1. forskningens senaste rön

Exempel på hur ordet rön används i svenska tidningar

 1. I Genève samlas i dag 400 av de främsta forskarna för att utbyta nya rön och idéer.
 2. Tack! Jag är högstadielärare men det var inte på grund av mina kunskaper jag lyckades få alla rätt, utan för att jag har blivit bra på att hitta nya vetenskapliga rön via nätet.
 3. Och rön från Indonesien har de senaste åren gör den alltmer osannolik.
 4. Arten separerade från vår egen art för drygt 750 000 år sedan, enligt de senaste rönen.
 5. Men är beta–amyloid, som bildar ”plack” på nervcellerna, orsak till eller symtom på sjukdomen? Senaste rönen ser ut att bekräfta att det omdebatterade ämnet är åtminstone en av orsakerna till Alzheimers sjukdom.
 6. Enligt senare rön byggde kritiken till stor del på forskning som utgick från amerikanska produktionsförutsättningar.
 7. Vetenskapliga rön, idéer och frågeställningar kunde blixtsnabbt förmedlas mellan universiteten.
 8. – När jag gör research är mina resor självklart en av källorna till rön och iakttagelser, alla böcker jag läser, utställningar jag ser, människor jag möter och pratar med.
 9. De prisade rönen handlar om jordliknande planeter och om hur universum uppstod.
 10. Museet har 50–60 anställda och tar emot flera hundra gästforskare varje år, och en del projekt får ut nya rön ur de gamla föremålen.
 11. Men hon hoppas samtidigt att vården ska ta till sig de nya rönen.
 12. Och förra året drabbades rönen om den uppskjutna demensen av ett liknande dråpslag, i en forskningsgenomgång i Journal of Alzheimer’s Disease.
 13. Men efter tre decennier av utveckling, från slumpmässiga rön till forskningsbaserade fakta, var de grundläggande principerna för aerodynamik inom Formel 1 på plats.
 14. – Det är givetvis helt felaktigt att vi inte skulle lyssna på vetenskapliga rön när vi sätter våra kriterier.
 15. Nya rön visar att det finns stora pengar att tjäna på att bygga ett höghastighetsnät för snabbare snabbtåg.
 16. De nya rönen om bläckfiskarna antyder samma orsakssamband.
 17. Dagens klimatmodeller vilar på hans rön.
 18. De nya rönen bygger på uppgifter om 905 barn, där forskarna granskat mammornas intag av paracetamol dels via en enkät, dels via urinprov.
 19. Det finns ett växande intresse för miniatyrkameror inom robotteknik, konstaterar han, och förutspår att rönen om kammusslans ögon kan komma till användning i vidareutvecklingen av dem.
 20. Flexner visar hur viktiga uppfinningar hade varit omöjliga utan rön av vetenskapsmän och geniala tankar av teoretiker, människor som bedrev grundforskning utan att tänka på användning eller nytta – och absolut inte på egna fördelar.
 21. Men om den hållningen går att försvara i fortsättningen, efter de nya brittiska rönen, är osäkert.
 22. Själv är Per Henningsson inriktad på forskning om djuren, men ser samtidigt att de nya rönen kan komma till nytta i andra sammanhang.
 23. Enligt forskarna, som presenterar sina rön i Conservation Letters, är slutsatsen klar.
 24. Utgrävningsresultat har visat att Kiev, eller en föregångare till staden, existerade redan på 600–talet, och vissa rön tyder på att dess anor kan sökas flera sekler längre bakåt i tiden.
 25. I den nya studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, har forskarna sammanställt de senaste rönen inom genetik, epidemiologi och paleoantropologi.
 26. Forskarna, som publicerar sina rön i Proceedings of the National Academy of Sciences, skapade först ett stort antal datoranimerade mansfigurer.
 27. Forskare från Kenya och Nederländerna har experimenterat och deras rön publiceras i tidskriften The Lancet.
 28. Enligt nya rön tillryggalägger de i genomsnitt 410 kilometer per dag i uppemot två månader i sträck.
 29. Öppen vetenskap gynnar spridning och användning av forskningsbaserad kunskap i samhället, ökar möjligheterna till innovation och under­lättar för alla att kunna ta del av nya rön.
Ordet rön uppdaterades 2020-02-12.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till rön är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är upptäckt en synonym till rön. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.