Synonymer till raffinaderi

Vi känner till en synonym till raffinaderi. Ordet raffinaderi är synonymt med fabrik och kan bland annat beskrivas som ”fabrik som bl.a. gör bensin av råolja”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av raffinaderi samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till raffinaderi

 1. fabrik

Vad är motsatsen till raffinaderi?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till raffinaderi.

Vad betyder raffinaderi?

 1. fabrik som bl.a. gör bensin av råolja
 2. anläggning för rening av råsocker eller av olja (eller av koppar)

Hur böjs raffinaderi?

 1. raffinaderi
 2. raffinaderier
 3. raffinaderierna
 4. raffinaderiernas
 5. raffinaderiers
 6. raffinaderiet
 7. raffinaderiets
 8. raffinaderis

Hur kan ordet raffinaderi användas?

Det saknas exempel på hur raffinaderi kan användas.

Hur används ordet raffinaderi i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet raffinaderi används i vanlig text.

 1. Jonas Ebbesson menar att regeringen gjorde det för sent vid prövningen av Preems ansökan om utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, som sedan drogs tillbaka.
 2. Den tunga industrin med exempelvis stål, cement, raffinaderier, papper och massa är viktig för Sverige.
 3. – Vi gör redan det i dag i vårt raffinaderi i Göteborg.
 4. Nyheten att oljebolaget Preem drar tillbaka ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil, med hänvisning till bland annat regeringens klimatpolitik, ledde till rena karnevalen på miljöpartianknuta sociala medier på måndagen.
 5. I augusti i fjol meddelade klimatministern att regeringen, i ett mycket sent skede, bestämt sig för att ta över miljöprövningen av Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil.
 6. Ett statligt flygbolag är inte en progressiv sak, ett statligt oljebolag eller raffinaderi är en klimatförstörare och inget radikalt.
 7. Dessutom, om vi slutar producera diesel och bensin i våra raffinaderier så kommer landet spara så mycket el att en mycket stor del av persontrafiken kan gå på den utan ny elproduktion alls.
 8. Det är därför helt rätt av regeringen att förbehålla sig prövningen av raffinaderiet enligt de lagar som finns, och det stämmer också överens med det ansvar som regeringen har enligt klimatlagen.
 9. Företaget meddelar att de vill bygga ut sitt raffinaderi på Hisingen.
 10. Kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna var upp 2,70 procentenheter, väntat var en uppgång om 0,60 procentenheter.
 11. I yttrandet till Mark– och miljööverdomstolen skriver länsstyrelsen i Västra Götaland att man ser positivt på Preems ambition att minska klimatpåverkan från raffinaderiet i Lysekil, men att de planerade åtgärderna inte är tillräckliga.
 12. Preems planer för CCS 2020 sätter Preem igång med en testanläggning vid raffinaderiet i Lysekil.
 13. Då minskar vi risker kopplade till importberoendet i en global värld med geopolitisk osäkerhet, där exempelvis drönarattacker på ett saudiskt raffinaderi direkt leder till höjda drivmedelspriser på svenska mackar.
 14. Det skulle kunna göra raffinaderiet i Lysekil till den anläggning som släpper ut mest växthusgaser i Sverige, enligt en granskning av SVT.
 15. Nu minskar Preem den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil med 20 procent.
 16. – Det är ganska känsligt i och med att det ger rätt mycket arbetstillfällen och så, det är en splittrande fråga, det är det ju, säger Lars Engdahl, som själv har jobbat på raffinaderiet fram till pensionen.
 17. Oljeledningen Keystone sträcker sig från de kanadensiska oljefälten i Alberta ända ned till raffinaderierna och depåerna i Mexikanska gulfen.
 18. I så fall för att regeringen skall sätta stopp för oljebolaget Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Brofjorden.
 19. I ett överklagande uppmärksammar Magnus Sederholm, specialistläkare på Läkarhuset Lysekil, ökningen av leukemifall i raffinaderiets närhet.
 20. Kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna steg med 1,7 procentenheter, väntat var –0,1 procentenheter.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är fabrik en synonym till raffinaderi. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?