rasifierad

Rasifierad är synonymt med icke-vit och kan beskrivas som ”som förknippas med en uppsättning egenskaper eller beteenden på grund av sin annorlunda härkomst”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av rasifierad och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till rasifierad

icke-vit

Motsatsord till rasifierad

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till rasifierad.

Vad betyder rasifierad?

 1. som förknippas med en uppsättning egenskaper eller beteenden på grund av sin annorlunda härkomst

Böjningar av rasifierad

 1. rasifierad
 2. rasifierade
 3. rasifierat

Exempel på hur ordet rasifierad kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet rasifierad används i svenska tidningar

 1. Sedan dess har den lilla gruppen tagit på sig flera våldsamma attacker mot vänstergrupper, rasifierade, hbtq–personer och journalist­er bland andra.
 2. Jag som rasifierad är inte bara kvinna på arbetsmarknaden, mitt ursprung och min identitet spelar roll.
 3. Huruvida ett sådant förslag skulle inkludera skattesänkningar för så kallade rasifierade är dock inte troligt.
 4. I ”Blank” har hon samlat essäer om den politiska och rasifierade kroppen och om rasismen i USA och Karibien.
 5. – Nu är det inte klarlagt vilka som ligger bakom det här, men det är en del av normaliseringen av hat mot olika grupper såsom Hbtq–personer, rasifierade och andra normavvikande.
 6. I det att man är kvinna eller rasifierad eller homosexuell hittar man sitt trygga rum.
 7. Grundfrågan var huruvida det är rasistiskt att ha möten eller organisationer där "vita" inte får vara med eller om det är ett sätt att skapa en fristad för "rasifierade".
 8. I stället för att undersöka främlingsfientlighetens strukturer – Othello är här inte rasifierad och de så brutalt rasistiska tiraderna är strukna – koncentrerar regissören Oskar Thunberg dramat till att handla om relationen våld och misogyni.
 9. Vad innebär det då att arrangemanget enbart är öppet för ”rasifierade”? Detta luddiga begrepp betyder ”icke–vit” eller tillhörande en, av majoriteten, rasifierad minoritet.
 10. Att exempelvis selektivt tillämpa specifika klädkoder på diskotek används ofta för att legitimera diskriminering av rasifierade individer.
 11. Rummet är en plattform för samtal, diskussion och analys för rasifierade feminister och antirasister under ledning av Valerie Kyeyune Backström, Camila Astorga Díaz, Mireya Echeverría Quezada och  Judith Kiros.
 12. – Just de normkritiska orden visar språkets makt och hur man vill förändra genom benämningspraktiker, man vill hitta ord för det som inte haft ord förut, som cis–personer eller rasifierad.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till rasifierad är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är icke-vit en synonym till rasifierad. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.