realisera

Realisera är synonymt med förverkliga och genomföra och kan bland annat beskrivas som ”förverkligar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av realisera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till realisera

förverkliga, genomdriva, genomföra

Motsatsord till realisera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till realisera.

Vad betyder realisera?

 1. förverkligar
 2. säljer till nedsatt pris
 3. förverkliga, omsätta i praktiken, implementera
 4. omsätta ett varulager i kontanta pengar, sälja ut, rea, sätta ner priset

Böjningar av realisera

 1. realisera
 2. realiserade
 3. realiserades
 4. realiserar
 5. realiseras
 6. realiserat
 7. realiserats

Exempel på hur ordet realisera kan användas

 1. han hoppas snart kunna realisera sina planer på en jordenruntresa
 2. affären realiserade förra årets kläder

Exempel på hur ordet realisera används i svenska tidningar

 1. – I dagens allt mer digitala värld spelar it–avdelningen en nyckelroll när det gäller att realisera affärsstrategin, säger Rahul Singh, vd för Pace Harmon, ett amerikanskt konsultföretag med inriktning på företagsledning.
 2. Deqa Abukar hjälper människor från utsatta områden att realisera sina drömmar och idéer.
 3. Man betonar också att man har ett långsiktigt fokus på lönsamhet, men att “kassaflöde skapar förutsättningar att realisera denna strategi även i tider då de övergripande makroekonomiska utsikterna är ofördelaktiga”.
 4. För Malmöbornas rätt till välfärd är det av största vikt att de politiska mål vi sätter upp i nämnden också kan realiseras.
 5. – Att vi lyfter de här framåtblickande krisberedskapsperspektiven betyder inte att vi tror att alla de här riskerna kommer att realiseras.
 6. Om detta skulle realiseras innebär det ett stort hot mot den framtida kompetensförsörjningen och därmed svensk vård.
 7. Han delade även med sig av att planeringsfasen skulle vara klar i juni 2019, varpå Neom kunde börja realiseras.
 8. Den vill också säkra regelverken mot felaktiga utbetalningar och överutnyttjande och stärkta förutsättningar för att upptäcka och hantera realiserade felaktiga utbetalningar.
 9. – Genom vår forskning har vi kommit fram till flera viktiga faktorer för att svensk gruvindustri ska kunna realisera den fulla potentialen med automation.
 10. Det här är en flicka som har kraft, uppenbarligen begåvning och framtidsdrömmar som hon vill realisera på bättre ställe än Afghanistan.
 11. Det finns dock en mängd faktorer som påverkar om den potentialen realiseras.
 12. De stora fördelar man hoppas realisera med tekniken både i Södertälje och i Sydkorea är bland annat lägre utsläpp och bränsleförbrukning, samt att belastningen på förare kan minska.
 13. Spareffekter väntas realiseras med start från det första kvartalet 2020.
 14. En sådan förhoppning, om den nu realiseras, är inte oproblematisk.
 15. – Här finns enorm potential som vätgas kan realisera.
 16. – Det har beslutats att en nedskrivning av it–systemen krävs eftersom den förväntade livslängden för vissa it–system är betydligt kortare än vad som tidigare förväntats och att fördelarna därmed inte kan realiseras fullt ut.
 17. Med detta på plats så kan man stegvis realisera besparingar och öka effektiviteten utan att bristsituationer uppstår.
 18. Innan jag började studera hände det också att jag realiserade den känslan.
 19. Givetvis är visionerna just det – visioner, och det återstår att lösa många problem för att realisera de vackra tankarna i Rojavas konstitution ”Samhällskontraktet”.
 20. En stor vinst som man hoppas realisera är att få över en del av affärstrafiken till tåg – om de med maglev–alternativet får ungefär samma restid, men utan det mankemang som incheckning, boarding med mera innebär.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till realisera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förverkliga en synonym till realisera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.