redogör

Redogör kan beskrivas som ”ger en redogörelse”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av redogör och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till redogör

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till redogör.

Motsatsord till redogör

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till redogör.

Vad betyder redogör?

 1. ger en redogörelse

Böjningar av redogör

 1. redogjord
 2. redogjorde
 3. redogjordes
 4. redogjords
 5. redogjort
 6. redogjorts
 7. redogör
 8. redogöra
 9. redogörs

Exempel på hur ordet redogör kan användas

 1. han redogjorde för vad som hade hänt

Exempel på hur ordet redogör används i svenska tidningar

 1. Länsstyrelsen i Skåne ska redogöra för hur ett områdesskydd kan utformas och föra dialog med myndigheter i Danmark om ett liknande områdesskydd på den danska sidan av Öresund.
 2. Twitter skriver att utredningen av incidenten pågår för fullt och att man hoppas kunna redogöra för fler tekniska detaljer framöver.
 3. – Initiala förhör är gjorda, men ingen kan redogöra för händelseförloppet.
 4. Polisen har ännu inte redogjort för vilka uppgifter som lett till misstanken om terrorbrott.
 5. I en 17 sidor lång granskning av brottsplatsundersökningen, som begärts av försvarsadvokat Beatrice Rämsell, redogör Sonny Björk för sin bild av bevisningen, vilket Bohusläningen tidigare rapporterat om.
 6. FMH och SOS redogör strukturerat för läget.
 7. Bland annat kommer operatörerna att behöva redogöra för hur de tänker minska risken för att det skapas mer rymdskrot och om satelliterna kommer att återinträda i atmosfären eller ej.
 8. Under torsdagens coronabriefing från Vita huset redogjordes för resultat från forskning uppbackad av den amerikanska regeringen.
 9. Under Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens redogjorde Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef vid myndigheten, för den studie som gjorts på 700 personer i Stockholm.
 10. I Kaliber i P1 redogörs för ödesdigra konsekvenser av när olegitimerade läkare lämnas ansvariga för patienters vård utan stöd från legitimerad läkare på plats.
 11. – Men det var en omfattande och bra rekryteringsprocess där jag pratade med många människor och fick redogöra för min idé om scenkonst.
 12. Analysföretaget Strategy Analytics har släppt en ny rapport som redogör för försäljningen av 5g–mobiler under 2019.
 13. DO kan välja att inleda tillsyn i ett ärende och ber då skolan att redogöra för hur de hanterat saken.
 14. – Han kommer lämna en förklaring, men just nu kan jag bara redogöra för inställningen.
 15. Men just nu kan vi inte redogöra för var de befinner sig, säger delstatens premiärminister Gladys Berejiklian enligt SBS.
 16. I dag ställs arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) inför arbetsmarknadsutskottet för att redogöra för hur hon tänker lösa krisen kring reformen av Arbetsförmedlingen.
 17. När det stormar kring Swedbank och Danske Bank hösten 2018 så redogör SEB stolt för deras arbete kring penningtvätt i Estland.
 18. Det finns andra omständigheter som jag inte närmare redogör för.
 19. Åklagaren Daniel Sunesson redogjorde i sin sakframställan för skälen till varför han anser att Cissi Wallin ska dömas för grovt förtal.
 20. I artikeln redogör vi för några av de åtgärder som regeringen vidtog förra mandatperioden och kommer att vidta inom ramen för januariavtalet.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till redogör är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.