Synonymer till redundans

Redundans kan bland annat beskrivas som ”det att något är redundant, överflödighet; att finnas representerad i onödigt mängd eller antal”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av redundans samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till redundans

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till redundans.

Vad är motsatsen till redundans?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till redundans.

Vad betyder redundans?

 1. det att något är redundant, överflödighet; att finnas representerad i onödigt mängd eller antal
 2. det att det till ett system lagts till extra komponenter för att göra det mer robust i händelse av fel i en enskild komponent

Hur böjs redundans?

 1. redundans
 2. redundansen
 3. redundansens

Hur kan ordet redundans användas?

Det saknas exempel på hur redundans kan användas.

Hur används ordet redundans i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet redundans används i vanlig text.

 1. Fortum har tidigare påpekat att serverhallarnas inbyggda redundans gör dem lämpliga att använda som en flexibel resurs i elsystemet.
 2. Den nya utrustningen ägs av Fortnox medan plattformen levereras som tjänst från Proact genom flera sammankopplade datacenter, ett nätverk som ger full redundans och möjliggör effektiv lastbalansering.
 3. Man kan också ladda upp en exakt likadan uppsättning kameror till flera enheter, via enhetens USB–port och på så vis få redundans i systemet.
 4. Även redundansen har påverkats av felet och därför släcks hela nätet ner under det här dygnet.
 5. Ett haveri på ett system utan redundans.
 6. – Med Uber tillverkar vi en bil med redundans på broms– och styrsidan.
 7. För många mindre företag är valet dock begränsat när det gäller lagring och då bör de i stället titta extra på säkerhetsrutiner, redundans och kryptering.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?