relatera

Relatera är synonymt med tänka och känna igen och kan bland annat beskrivas som ”(åter)berättar”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av relatera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till relatera

känna igen, tänka

Motsatsord till relatera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till relatera.

Vad betyder relatera?

 1. (åter)berättar
 2. sätter i samband med
 3. ställa i relation /till/; jämföra med
 4. låta bero på
 5. agera utifrån omvärldens betingelser; förhålla sig /till/
 6. identifiera sig med; förstå
 7. anföra; berätta

Böjningar av relatera

 1. relatera
 2. relaterad
 3. relaterade
 4. relaterades
 5. relaterar
 6. relateras
 7. relaterat
 8. relaterats

Exempel på hur ordet relatera kan användas

 1. han relaterade hela händelseförloppet fram till olyckan
 2. hon relaterade ordet "svält" till dagens svältkatastrofer på den afrikanska kontinenten

Exempel på hur ordet relatera används i svenska tidningar

 1. En stor anledning till det är ökade personalkostnader relaterade till aktiens utveckling.
 2. – Har man upplevt något relaterat till krig tar man nog gärna avstår till det, om man har möjlighet.
 3. Enligt åklagarna är hemlighetsmakeriet till för att "förhindra att information relaterad till nationellt försvar" blir känt.
 4. Hon hänvisar till en brittisk studie som ännu inte publicerats men som tyder på att omkring fem procent av alla som har symtom som relateras till covid–19 har kvar dem i mer än fyra veckor.
 5. – För oss är det viktigt att hållbarhetsarbetet är begripligt för alla och därför utgick vi från de 17 globala målen som är lätta att relatera till.
 6. Grundidén med ”social–federalism” är att socioekonomiska relationer mellan länder ska vara bundna vid objektiv relaterade till social rättvisa, klimaträttvisa och skatterelaterad rättvisa.
 7. Inom avtalet har den brittiska regeringen lovat att skjuta till 65 miljoner pund för att vaccinet ska utvecklas vid universitetet i Oxford samt 18,5 miljoner pund för relaterat arbete vid Imperial College i London.
 8. Utan tidigare erfarenhet av humor eller komedi skapade han ett par karaktärer som han själv känner igen sig i och kan relatera till.
 9. En enklare chattbot ska vara klar till sommaren och ska då kunna ge automatiska svar både relaterat till corona och andra problem.
 10. – Det finns flera studier från Kina, USA och andra länder som visar att graden av oro och ångest relaterad till covid–19 har ökat ganska mycket, säger Erik Andersson, forskare vid Karolinska institutet och en av personerna bakom studien.
 11. Ofta kan kurserna vara lättare för dem som kommer direkt från ett relaterat arbete utan att ha formell utbildning än för någon som har en utbildning som är 30 år gammal och som inte arbetat med det, säger Stefan Eck.
 12. Det jag menar är något relaterat till det stora som alla går och tänker på.
 13. Temme hade en känd bakgrund i bikerkretsar och visade sig ha vänner i Hells Angels, varav en dessutom kunnat kopplas till relaterade hatbrott.
 14. Det har i serien dragits till sin spets, men grundkänslan kan alla relatera till, säger hon.
 15. – Det är klart att det fanns andra filmkritiker vid sidan av Nils Petter Sundgren som varit verksamma, men det finns nog ingen som höll på så länge och som så många generationer kan relatera till.
 16. – Allting hänger naturligtvis ihop men det är inte styrräntan i sig utan stibor som vår korta upplåning är relaterad till.
 17. Det är en kombination om hot om både ekonomisk och politisk påtryckning relaterat till Kinas intressen och dominans.
 18. Det kändes som att vi inte kunde relatera riktigt till gangsterrap eller den typen av stilen inom hiphopen.
 19. Om förväntningen är att brexit genomförs och inget större relaterat till det händer så tror jag inte att det blir någon större stegring av guldpriset.
 20. Vi måste prata om vem som ska göra vad, när och varför och definiera en adekvat grundnivå för vår motståndsförmåga så vi har något att relatera till– det är mycket viktigt för att skapa bättre samtal, säger Stefan Ingves.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till relatera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tänka en synonym till relatera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.