relaterad

Vi hittade en synonym till relaterad. Ordet relaterad är synonymt med besläktad och kan beskrivas som ”som har ett samband med något annat; liknande”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av relaterad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till relaterad?

 1. besläktad

Vad är motsatsen till relaterad?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till relaterad.

Vad betyder relaterad?

 1. som har ett samband med något annat; liknande

Hur böjs ordet relaterad?

 1. relaterad
 2. relaterade
 3. relaterat

Hur kan ordet ordet relaterad användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet relaterad i svenska tidningar?

 1. Av de totala kostnaderna uppges 2,1 miljarder kronor till stor del vara relaterat till personalneddragningar om cirka 1 800 personer.
 2. Under högtiden steg antalet flygresor i landet till de högsta nivåerna sedan i mars, och i december har landet registrerat nya rekordnivåer över antalet sjukdomsfall och dödsfall relaterade till covid–19.
 3. Konsultbolaget Ateles Consulting har specialiserat sig inom e–handelslösningar och därikring relaterade tjänster.
 4. Vårt mål är att bli världsledande inom high–performance computing, och relaterade co–location tjänster.
 5. Koldioxid är den i särklass viktigaste långlivade växthusgas som är relaterad till mänsklig aktivitet och står för cirka två tredjedelar av den uppvärmande effekten.
 6. Frågorna var relaterade till corona.
 7. Bolaget har bland annat gjort korrigeringar i projektkalkyler om 1,5 miljarder kronor, relaterat till covid–19.
 8. En stor anledning till det är ökade personalkostnader relaterade till aktiens utveckling.
 9. – Har man upplevt något relaterat till krig tar man nog gärna avstår till det, om man har möjlighet.
 10. Enligt åklagarna är hemlighetsmakeriet till för att "förhindra att information relaterad till nationellt försvar" blir känt.
 11. Grundidén med ”social–federalism” är att socioekonomiska relationer mellan länder ska vara bundna vid objektiv relaterade till social rättvisa, klimaträttvisa och skatterelaterad rättvisa.
 12. Inom avtalet har den brittiska regeringen lovat att skjuta till 65 miljoner pund för att vaccinet ska utvecklas vid universitetet i Oxford samt 18,5 miljoner pund för relaterat arbete vid Imperial College i London.
 13. En enklare chattbot ska vara klar till sommaren och ska då kunna ge automatiska svar både relaterat till corona och andra problem.
 14. – Det finns flera studier från Kina, USA och andra länder som visar att graden av oro och ångest relaterad till covid–19 har ökat ganska mycket, säger Erik Andersson, forskare vid Karolinska institutet och en av personerna bakom studien.
 15. Ofta kan kurserna vara lättare för dem som kommer direkt från ett relaterat arbete utan att ha formell utbildning än för någon som har en utbildning som är 30 år gammal och som inte arbetat med det, säger Stefan Eck.
 16. Det jag menar är något relaterat till det stora som alla går och tänker på.
 17. Temme hade en känd bakgrund i bikerkretsar och visade sig ha vänner i Hells Angels, varav en dessutom kunnat kopplas till relaterade hatbrott.
 18. – Allting hänger naturligtvis ihop men det är inte styrräntan i sig utan stibor som vår korta upplåning är relaterad till.
 19. Det är en kombination om hot om både ekonomisk och politisk påtryckning relaterat till Kinas intressen och dominans.
 20. Om förväntningen är att brexit genomförs och inget större relaterat till det händer så tror jag inte att det blir någon större stegring av guldpriset.


Mer information om relaterad och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är besläktad en synonym till relaterad. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.