relativ

Relativ kan bland annat beskrivas som ”som står i visst förhållande till något annat”. Ordet används i uttrycket ”allt är relativt” som betyder ”allt beror på vad man jämför med”. Relativ är motsatsen till absolut.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av relativ och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till relativ

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till relativ.

Motsatsord till relativ

absolut

Vad betyder relativ?

 1. som står i visst förhållande till något annat
 2. som syftar tillbaka till ett ord i en tidigare sats
 3. som förhåller sig i jämförelse med något, exempelvis normalvärdet eller storhet
 4. (grammatik) som syftar tillbaka till någonting (om pronomen)
 5. (grammatik) relativt fogeord

Hur används relativ i uttryck?

 1. allt är relativt = allt beror på vad man jämför med

Böjningar av relativ

 1. relativ
 2. relativa
 3. relative
 4. relativen
 5. relativens
 6. relativet
 7. relativets
 8. relativs
 9. relativt

Exempel på hur ordet relativ kan användas

 1. relativa betyg
 2. relativa pronomen som "som"

Exempel på hur ordet relativ används i svenska tidningar

 1. ”Rodham” är också en skönlitterär alternativhistoria, där alla namnen är verkliga och det grundläggande scenariot är relativt realistiskt, men knappast lika kolsvart som hos Roth.
 2. I juni införde den kontroversiella säkerhetslagen, som minskar utrymmet för demonstrationer mot myndigheterna och Kina och som anses utarma regionens relativa oberoende från Fastlandskina.
 3. Australien har varit ett av de länder som lyckats stävja smittan relativt väl med hårda nedstängningar och gränskontroller.
 4. – Folk kör alldeles för fort för att det är raksträcka och vägen är relativt olycksdrabbad.
 5. – Medan tidningar, tv och radio redan är under statlig kontroll så har sociala medier varit relativt fritt.
 6. Tidens tempo har nått även ytterskärgårdens relativt otillgängliga men undersköna natur.
 7. Folkhälsomyndigheten har tagit fram tre scenarier för det kommande året där det som lyfts fram som mest troligt är en relativt kraftig ökning tidigt på hösten följt av en ojämn spridning och olika lokala toppar.
 8. Kritiska röster pekar dock på att tekniken än så länge är relativt outvecklad och att EU–kommissionen tills vidare inte säger nej till utvinningen av vätgas ur fossila bränslen.
 9. Att hantera vätgas småskaligt på ett säkert sätt är i dag relativt oprövat.
 10. Forskarna skapade med hjälp av dessa ämnen en helt fluorfri elektrolyt och testade den i en relativt modern högenergicell av typen NMC111.
 11. Kina har infört en säkerhetslag för Hongkong som många befarar ska urholka den relativa frihet som den självstyrande regionens befolkning har åtnjutit sedan överlämnandet från Storbritannien.
 12. Räddningstjänsten bedömer att röken inte utgör någon direkt fara för allmänheten eftersom den är relativt isolerad, men röken i sig är farlig.
 13. Järvaområdet hör till de stadsdelar i Region Stockholm med högst antal dödsfall i covid–19 relativt befolkningen, enligt siffror från regionen.
 14. Medan norra Sverige haft relativt gott om el – och därmed låga priser – har elsituationen i nedre halvan av Sverige varit tuffare den senaste tiden.
 15. Energiföretagen anser att det är en relativt ny företeelse med en ansträngd driftsituation i stamnätet under sommarhalvåret och efterfrågar en analys av vem som bär ansvaret för kraftsystemets långsiktiga utveckling.
 16. – En relativt låg andel av befolkningen har antikroppar mot covid–19, vilket betyder att merparten av befolkningen fortfarande är mottaglig för viruset, sa WHO–chefen Tedros Adhanom Gehbreyesus på en pressträff den 11 maj.
 17. Resultatet är en STH–cell som inte bara har en rekordhög effektivitet på 17,6 procent – den är även relativt billig.
 18. När Stefan Löfven bildat regering har han gett kulturministerposten till relativt unga, kvinnliga miljöpartister.
 19. Allt är förskjutet i ett år, men i relativa tal gentemot konkurrenter tror jag att vi går stärkta ur det här.
 20. – Det är kanske lite väntat eftersom vi har haft relativt fint väder i större delen av landet, så vi har befarat att det kan bli ett högt antal drunkningar och tillbud, säger hon.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till relativ är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är absolut motsatsen till relativ.