renässans

Renässans är synonymt med pånyttfödelse och kan bland annat beskrivas som ”ny glansperiod, pånyttfödelse”. Ordet används i uttrycket ”Renässansen” som betyder ”en historisk epok (ungefär lika med 1400--1600-talet)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av renässans och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till renässans

pånyttfödelse

Motsatsord till renässans

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till renässans.

Vad betyder renässans?

 1. ny glansperiod, pånyttfödelse
 2. (historia) epok kännetecknad av en kulturrörelse som strävade att återuppleva antikens ideal
 3. tillstånd av starkt förnyad aktiviet på visst område med ett nyväckt allmänt intresse

Hur används renässans i uttryck?

 1. Renässansen = en historisk epok (ungefär lika med 1400--1600-talet)

Böjningar av renässans

 1. renässans
 2. renässansen
 3. renässansens
 4. renässanser
 5. renässanserna
 6. renässansers

Exempel på hur ordet renässans kan användas

 1. de långa kjolarna upplevde en renässans

Exempel på hur ordet renässans används i svenska tidningar

 1. Enligt legenden var det Katzenbergs aggressiva energi och hårda nypor, med morgonmöten kl 08 på söndagar och en vansinnig tempohöjning, som ryckte upp Disneys animationsavdelning och åstadkom det som brukar kallas Disneys renässans.
 2. Då kommer Europatanken att få en oväntad renässans, spår Krastev.
 3. På senare år har den avklädda folkrörelsen genomgått en renässans.
 4. Trots det, ser vi redan nu att krisen leder till en renässans för välfärdsstaten, eftersom vi ser dagliga skandaler i form av att man inte byggt lager och inte satsat på en stark civil beredskap.
 5. En tändande gnista var tanken på genrernas strid under antiken och renässansen, där man vältaligt argumenterade för vilken som var den förnämsta bland konstformerna.
 6. Men nu möter tågresandet en renässans, och Tyskland fyller med sin storlek och sitt geografiska läge en nyckelroll för hela Europas järnvägar.
 7. Mannen som väckte liv i renässansen blir synlig på ett sätt som vidgar förståelsen för hela epoken.
 8. Jag skulle skriva om hur våra ansikten sköljts bort i ett digitalt regn och om en konstart, det klassiska måleriet, som kan få en ung adelsdam från renässansens Florens att kännas som en syster.
 9. Omsorgsfulla undersökningar visade att tavlan var gjord av Cimabue, eller Cenni di Pepo, som föddes i Florens i mitten på 1200–talet och var en av den tidiga renässansens mästare.
 10. – Viner från Frankrike har fått en renässans, säger Lennart Agén.
 11. Vilda västern har fått en renässans.
 12. Ungefär likt kristendomens helige Sebastian, som fylld med pilar utgör ett av renässansens favoritmotiv.
 13. Andra områden som till exempel artificiell intelligens, informationsteori och nätverk har studerats under decennier, men områdena har på senare tid fått en renässans säger Arne Norlander.
 14. Enligt författaren Lars Ahnland finns klara samband mellan den sociala oro som följt efter finanskrisen och framväxten av högerextrema partier, som fått en renässans över hela västvärlden efter 2008.
 15. Begrepp som öst, väst, periferi och gränsland försköts, och nygamla visioner såsom Centraleuropa fick en (kort) renässans.
 16. Ett glädjande tecken är möjligen att unika verk av gamla mästare nu fått en renässans och att konstvärldens kanske mest trendkänslige konstnär Damien Hirst backat från massproduktion.
 17. Den tidens folkliga engagemang och medborgarinitiativ har fått renässans i vår tid av flyktingkatastrofer på Medel­havet och Metoo–upprop.
 18. Matthias Müller, vd för Volkswagen som utgjort dieselskandalens epicentrum, har nu sagt att han spår en renässans för dieselbilar.
 19. Att bada bastu är en självklar del i nästan alla finländares liv och i den finska huvudstaden har bastubadandet upplevt en renässans.
 20. Men hans optimism beträffande att en renässans för deras språk och kulturer skulle skydda dem nu och i framtiden vågar jag inte riktigt dela.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till renässans är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är pånyttfödelse en synonym till renässans. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.