Synonymer till rent

Se även ren

Vi känner till 2 synonymer till rent. Ordet rent är en synonym till alldeles och fräscht. Ordet används i uttrycket ”rent av” som betyder ”till och med”. Rent är motsatsen till smutsigt.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av rent samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till rent

 1. alldeles
 2. fräscht

Vad är motsatsen till rent?

 1. smutsigt

Vad betyder rent?

 1. alldeles

Hur används ordet rent i uttryck?

 1. rent av = till och med
 2. rent ut sagt = sagt rakt på sak, utan omskrivning

Hur böjs rent?

 1. rent

Hur kan ordet rent användas?

Följande exempelmeningar visar hur rent kan användas.

 1. Det var rent otroligt vad fint barnen sjöng!

Hur används ordet rent i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet rent används i vanlig text.

 1. Om Svenska kraftnät har uppdraget att se till att elnätet fungerar rent tekniskt är det de finansiella aktörerna som ska se till att de ekonomiska flödena fungerar.
 2. Det finns gott om dem och de är en bra källa till litium rent kvalitetsmässigt.
 3. Samsynsproblemen har rent fysiologiska orsaker men det är inte alltid de upptäcks, trots att de ofta försvårar vardagen och inte minst skolarbetet.
 4. Sannolikheten är hög att några hittar på projekt och saker som egentligen inte ger särskilt stor nytta, eller rent av är helt onödiga, bara för att kunna få del av bidrags­pengar.
 5. – Skadan som drabbat Bohol är stor och allomfattande, säger han och uppmanar borgmästarna i provinsen att försöka få fram förnödenheter och rent vatten.
 6. Det skulle exempelvis kunna vara dumt rent strategiskt för kommunistpartiet i Kina att agera så.
 7. Det finns begränsningar, av rent eltekniska skäl.
 8. Själv skulle jag gärna på rent känslomässiga grunder ta hur många sprutor som helst om barn slapp vaccineras – eller utsättas för något som helst obehag.
 9. Det finns många olika sätt att begränsa hastigheten, både elektroniskt och rent mekaniskt.
 10. Enligt nyhetsbyrån AP har presidenten förhandlat med partiledaren Valdemar Costa Neto om hur samarbetet mellan dem och inom partiet ska fungera när Bolsonaro rent formellt blivit partimedlem.
 11. – De senaste åren har varit ett rent helvete för mig och striden är inte över.
 12. Beskedet är ett i raden från de kinesiska myndigheterna som rent allmänt vill stärka kontrollen över kinesisk inhemsk ekonomi.
 13. Demokraterna står rent politiskt till höger, men utan officiellt samarbete med annat block.
 14. Enligt både kommunen och Naturvårdsverket är läget såpass akut, rent hälsomässigt, att soporna måste bort så fort som möjligt.
 15. Skölj betorna med kallt vatten och borsta rent dem med en rotfruktsborste.
 16. Under attacken hade Coop också kontakt med de olika myndigheter som ingår i det nationella cybersäkerhetscentrum som nu byggs upp även om man inte samarbetade rent operativt.
 17. – Det var bara rent lotteri.
 18. Tidiga kraftstationer utformades som kyrkor eller rent av katedraler.
 19. Filantropi betyder rent bokstavligt ”människokärlek”, men det finns ett flertal definitioner av det moderna begreppet.
 20. Även rent personligen konkurrerar de stormrika männen om platser i rymden.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är alldeles en synonym till rent. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är smutsigt motsatsen till rent.