riktmärke

Synonymer till riktmärke

riktpunkt

Motsatsord till riktmärke

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till riktmärke.

Vad betyder riktmärke?

 1. riktpunkt

Exempel på hur riktmärke används i svenska tidningar

 1. Skolverkets rekommendation, eller riktmärke, är att en småbarnsgrupp ska ha 6–12 barn och att en grupp för 4– och 5–åringar ska ha 9–15 barn.
 2. Samtidigt visar en granskning som genomförts av tidningen Kommunalarbetaren att många kommuner inte följer Skolverkets riktmärken för hur stora barngrupperna i förskolan ska vara.
 3. För att stoppa de växande barngrupperna införde Skolverket för två år sedan ett riktmärke om max antal barn per grupp.
 4. I stället föreslår han en rättsgrundad ”nödvändighetshorisont” som riktmärke, en som bland annat rymmer ett allvarligt menat palestinskt självbestämmande.
 5. Tyskland, som i den ekonomiska politiken ofta betraktas som ett riktmärke, tillhör den majoritet av OECD–länder som inte ens har en så hög marginalskatt som 50 procent.
 6. Skivan spelades in i Atlantisstudion i Stockholm med Dave Brubeck Quartets klassiker "Time out" som soundmässigt riktmärke.
 7. De vita och grå skulpturerna är dessutom glest placerade i galleri­rummen och ­belysta med spotlights som gör dem isolerade, solitära, som enstaka ­rösen och riktmärken på vandrarens väg över tundran.
 8. – Hiss B mellan tunnelbanan och blå gången är ett bra riktmärke.
 9. I bedömningen ingår innehållet i bilderna och uppgifterna, men också huruvida du har uppträtt etiskt och inom lagens riktmärken.
 10. Trots att man hade lagens bortre parentes, fyra månaders väntan, som riktmärke misslyckades det rödgröna styret år efter år.
Källor

Hjälp till att lära upp ordgurun

Är ordskifte en synonym till dispyt?


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av riktmärke

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är riktpunkt en synonym till riktmärke. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.