rimlig

Rimlig är synonymt med sannolik och skälig och kan bland annat beskrivas som ”sannolik, möjlig; ordentlig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av rimlig och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till rimlig

acceptabel, befogad, dräglig, duglig, godkänd, godtagbar, gångbar, hyfsad, hygglig, lämplig, möjlig, passlig, potentiella, resonabel, sannolik, skälig, trolig, tänkbar, överkomlig

Motsatsord till rimlig

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till rimlig.

Vad betyder rimlig?

 1. sannolik, möjlig; ordentlig
 2. befogad
 3. som det finns förnuftig anledning att tro på
 4. som har sådan omfattning som det finns förnuftig anledning att kräva

Böjningar av rimlig

 1. rimlig
 2. rimliga
 3. rimligare
 4. rimligast
 5. rimligaste
 6. rimlige
 7. rimligt

Exempel på hur ordet rimlig kan användas

 1. hon gav en rimlig förklaring till sin frånvaro
 2. han måste få en rimlig chans
 3. rimliga krav
 4. en rimlig ersättning

Exempel på hur ordet rimlig används i svenska tidningar

 1. är en rimlig nivå efter tre eller fyra års studier.
 2. Ingen finanschef tycker att det känns rimligt, med rätta.
 3. En rimlig slutsats att dra är att all form av public service som beror på offentlig finansiering i någon mån kommer underställas någon typ av statlig kontroll.
 4. Urbanista London är lite mellanmjölk i sina funktioner sett till marknaden i sin helhet, men levererar samtidigt väldigt mycket för en rimlig penning.
 5. I Sverige är behovet av nya hyresbostäder till rimliga kostnader och renoveringar av det befintliga beståndet enormt.
 6. Barnen hade skolstart i dag, men deras föräldrar – som ägnat sommaren åt att slåss för rimlig skolväg och sammanhållna kamratgrupper – samlades än en gång utanför grundskolenämndens möteslokal på Gamlestads Torg i Göteborg.
 7. I tv–framträdandet presenterade sig Nationalkommittén för folkets frigörelse – eller Comité national pour le salut du peuple – genom en talesperson som utlovade att ett civilt övergångsstyre ska etableras, för att bädda för nyval ”inom rimlig tid”.
 8. ”Det är inte rimligt att skolor fått bedriva verksamhet under lång tid trots återkommande och allvarliga brister.
 9. Kommunalrådet Leif Pettersson får också frågan om han tycker det är rimligt att det ser ut som det gör.
 10. Åklagare Jim Westerberg säger att försvarsadvokaten talar i egen sak och att det är viktigt att en extern part granskar om ersättningen är rimlig.
 11. – Vi ligger fortfarande inte alls på de nivåerna att det känns rimligt, och vi har också den erfarenhet vi har med stor spridning på äldreboenden och väldigt höga dödstal bland de äldre.
 12. det är ställt utom rimligt tvivel att mannen i Uddevalla i november 2019 genom upprepat våld uppsåtligen berövat sin flickvän livet”.
 13. Efter 1–1 även i andra halvlek slutade det oavgjort – ett rimligt resultat sett till spel och antal målchanser.
 14. – Det vore rimligare att man lånar ut pengarna till dem som ska göra investeringarna, säger EU–minister Hans Dahlgren (S) till TT och tillägger att regeringen är fortsatt kritisk till förslaget.
 15. Den ekonomiska rationaliteten hos medborgarnas företrädare i fallet SAS avgörs av om aktierna värderas rimligt.
 16. Tekniken är nästan 200 år gammal, men det är först på senare tid som vätgas och bränsleceller blivit ett ekonomiskt rimligt alternativ och en väg framåt och ut ur fossilberoendet.
 17. Är det inte rimligt att analysera utredningens resultat och se vad man ska gå vidare med och vad som behöver skruvas på?.
 18. Petersson sa att de omständigheter som pekar mot Engström inte är så starka att de bevisar bortom rimligt tvivel att Engström är skyldig, men hävdade att bevisningen är tillräcklig för att göra det sannolikt att Engström är ansvarig för mordet.
 19. Det känns som ett rimligt antagande, men detta måste smittskyddet och LKAB diskutera.
 20. Hans uppgift är att förklara den kriminaltekniska undersökningen, så att försvaren har något att grunda sina rimliga tvivel på.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till rimlig är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är sannolik en synonym till rimlig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.