rimlighet

Rimlighet är synonymt med sannolikhet och probabilitet och kan beskrivas som ”skälighet, rättvisa”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av rimlighet och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till rimlighet

probabilitet, sannolikhet

Motsatsord till rimlighet

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till rimlighet.

Vad betyder rimlighet?

 1. skälighet, rättvisa

Böjningar av rimlighet

 1. rimlighet
 2. rimligheten
 3. rimlighetens
 4. rimlighets

Exempel på hur ordet rimlighet kan användas

 1. i rimlighetens namn måste alla vara med och betala

Exempel på hur ordet rimlighet används i svenska tidningar

 1. Jan Guillou menar att det finns all anledning att vara för allas rättigheter i samhället, men det måste finnas en rimlighet i hur detta diskuteras.
 2. Vi behåller honom gärna om det är inom rimligheten och framförallt om ”Mujo” själv vill det.
 3. Vilket osvikligen gör att den där 30 000–kronorsburken kommer att behöva pensioneras några år tidigare än vad som i rimlighetens namn behövts.
 4. Enligt Ludvig Werner finns det fem sex olika datapunkter som Ifpi använder för att kontrollera rimligheten i siffror, däribland huruvida strömningarna för en låt skulle variera kraftigt mellan olika dagar.
 5. Efter en skilsmässa var jag tvungen att belåna mig långt över rimlighetens gräns för att jag och mina tre barn skulle få en liten trea i ett ombildat hus från 50–talet i vår förort.
 6. Det finns ett antal ihärdiga motståndare som tyvärr driver debatten utanför rimlighetens gränser.
 7. Men domstolarna slår fast att det måste finnas en rimlighet i bedömningen.
 8. Man offrar rimlighet och anständighet för att med ett oartikulerat vrål ge sig på människor som inte motsvarar de egna idealen.
 9. – Samtidig blir det mer komplexa bedömningar om man ska se till helhet, seriositet, och rimlighet.
 10. Ändå bär jag, mot all rimlighet, fortfarande med mig något av den där känslan från förmiddagen i den lätta backen.
 11. ”De skillnader vi ser i vår undersökning är bortom all rimlighet.
 12. Detta tycks befinna sig bortom all rimlighet.
 13. Förmodligen flöt meningarna fram utan någon som helst rimlighet i betoningen, jag var bara så överdrivet allvarlig och lycklig.
 14. Om Ulla, Stefan och Kim hade varit brottslingar kunde det finnas någon rimlighet i Spridningskollen.
 15. Däremot kan man ifrågasätta rimligheten i husprisuppgången och hushållens skuldrekord.
 16. Vi behöver inte fördjupa oss i rimligheten i dessa jämförelser.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till rimlighet är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är sannolikhet en synonym till rimlighet. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.