risk

Risk är synonymt med vågspel och chansning och kan bland annat beskrivas som ”möjlighet att något går illa”. Ordet används i uttrycket ”löper risk (att skadas)” som betyder ”riskerar (att skadas)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av risk och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till risk

chansning, hot, vågspel

Motsatsord till risk

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till risk.

Vad betyder risk?

 1. möjlighet att något går illa
 2. något oönskat som kan inträffa eller sannolikheten att detta inträffar

Hur används risk i uttryck?

 1. löper risk (att skadas) = riskerar (att skadas)

Böjningar av risk

 1. risk
 2. risken
 3. riskens
 4. risker
 5. riskerna
 6. riskernas
 7. riskers
 8. risks

Exempel på hur ordet risk kan användas

 1. Risk för ras!
 2. Du satsar pengarna på egen risk!
 3. hon tog risken att lämna huset olåst

Exempel på hur ordet risk används i svenska tidningar

 1. Samma studie har också visat på att kvinnor vars mödrar haft graviditetsdepression löper tre gånger så stor risk att själva få det, jämfört med de vars mödrar inte haft det.
 2. När man öppnar är det risk för att medborgarna inte förstår att man ska hålla fast vid reglerna, säger Johan Carlson i Expressen TV.
 3. På torsdagen blir det ungefär samma väder, kanske ytterligare någon grad varmare men då finns det också en risk för lokal åska.
 4. Vill man som konsument minska risken att köpa en farlig produkt ska man i första hand handla direkt från en butik, fysisk eller på nätet, och inte via en plattform.
 5. "Vi ser en stor risk gällande omvandlingen av skuldinstrument, på grund av det stora antalet röster som krävs för att acceptera konverteringen", skriver institutet.
 6. Lex Sarah ska användas för att säkerställa att de enskilda får insatser av god kvalité och förhindra uppkomsten av missförhållanden och riskerna för missförhållanden.
 7. Efter coronakrisen kommer flyget inte tillbaka till samma nivå som före krisen, människor har lärt sig arbeta utan att flyga, och medvetenheten om risken för ytterligare, och farligare, pandemier kommer bidra till bestående minskning i flygandet.
 8. Detta utsätter dem för en ökad risk för exploatering och övergrepp.
 9. För tillfället har SMHI pekat ut ett antal områden i Sverige, där det finns en risk för brand i skog och mark.
 10. Tack vare det nya protokollet behöver nedladdningar inte startas om på nytt vid byte av nätverk, dessutom reduceras risken för att program eller appar ska lagga.
 11. Enligt en undersökning från revisions– och konsultföretaget Pwc, baserad på frågor till 100 större svenska bolag, så är det sommaren som står för de största riskerna för cyberattacker.
 12. Samtidigt har de negativa mentala hälsoeffekterna av krisen slagit hårdare mot människor som redan tidigare mått dåligt, konstaterar en färsk studie från ett universitet i British Columbia, vilket ökat risken för hemlöshet och missbruk.
 13. – Jag vet inte om det brinner längre, men allt är under kontroll och det finns ingen risk för ytterligare spridning, säger Lennart Ågren, inre befäl på räddningstjänsten.
 14. I Sverige är risken för människan främst att drabbas av zoonoser via livsmedel, som salmonella, vilket SVA analyserar prover för.
 15. På sikt fanns risk för personalens hälsa, betonar hon.
 16. – Man tar fortfarande en risk om man reser.
 17. Det skulle kunna ha stor effekt på spridningen av viruset, även om ingen exakt vet under vilka omständigheter risken för en dylik smittspridning är som störst.
 18. Enligt Svenska Kraftnät behövs Ringhals 1 främst för att ge stabilitet i elsystemet och minska riskerna för stora störningar i sommar.
 19. Det beror dels på det låga elpriset men också på risken för personalbrist och förseningar på grund av coronapandemin.
 20. Samtidigt varnas även för risk för vulkanisk aktivitet på södra Island.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till risk är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är vågspel en synonym till risk. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?