riskera

Riskera är synonymt med satsa och sätta på spel och kan bland annat beskrivas som ”tar en risk, vågar, äventyrar, sätter på spel”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av riskera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till riskera

chansa, investera, löpa risk, satsa, spendera, sätta på spel, äventyra

Motsatsord till riskera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till riskera.

Vad betyder riskera?

 1. tar en risk, vågar, äventyrar, sätter på spel
 2. göra något som medför en ökad sannolikhet (risk) att något oönskat ska inträffa; riskera att förlora något

Exempel på hur ordet riskera kan användas

 1. hon riskerade livet för att rädda barnet
 2. Vi riskerar att förlora kontraktet om vi inte skriver på nu!

Exempel på hur ordet riskera används i svenska tidningar

 1. I den nya normalitet som pandemin skapar blir obehaget inför att riskera sitt liv på en konsumtionsresa eller festival eller besök i bilsäljarnas luftkylda visningsrum så stor att alltfler avstår.
 2. I stället är det i stor utsträckning upp till patienterna som konstaterats smittade att själva kontakta personer som riskerat att ha fått viruset.
 3. Den kontroversiella säkerhetslagen för Hongkong trädde i kraft i tisdags och medför att de som anses skyldiga till omstörtande verksamhet, separatism, terrorism och samröre med utländska krafter riskerar livstids fängelse.
 4. Arbetsmarknadsministern vill bland annat se över om situationen för äldre löntagare riskerar att försämras om utredningens förslag genomförs.
 5. Om företaget bryter mot domen riskerar de att tvingas betala 500.
 6. Man räddade så mycket inventarier som möjligt och bärgade bort bilar som riskerade att fatta eld.
 7. – Läget var så allvarligt att vi riskerade skyddsstopp, personalen var kraftigt utarbetad, säger han.
 8. Men även det riskerar att ge upphov till vissa falska positiva svar.
 9. Enligt stämningsansökan har Vita husets säkerhetsråd kommit till slutsatsen att vissa stycken innehåller hemligstämplad information som riskerar att skada rikets säkerhet.
 10. Samtidigt riskerar den pågående pandemin att ytterligare förvärra situationen.
 11. Polisen som misstänks för mord i samband med en grov förbrytelse riskerar dödsstraff.
 12. Enligt SVT Nyheter, som hänvisar till en prognos från Läkarförbundet, riskerar totalt 200 000 operationer ställas in i år om pandemin fortsätter.
 13. I annat fall riskerar vi att hamna i samma hemska situation igen, säger Giovanni Lavorgna.
 14. Man ville att graviditeten skulle bli fullgången men samtidigt inte riskera barnets liv.
 15. Ruth Berlinger beskriver en tid av konstant rädsla, men också tacksamhet gentemot de polska familjer som riskerade sina liv för att rädda andras.
 16. Det går att protestera och visa solidaritet med offren för amerikansk polisbrutalitet utan att riskera liv, krossa fönster och förstöra för samhället.
 17. Då kan riskerna med kontokapning minskas väsentligt, som i sin tur innebär en väsentligt minskad risk att företagen ska förlora känsliga data vid ett intrång och därmed riskera att underminera sitt varumärke eller tappa värdefulla immateriella tillgångar.
 18. Bortser statens utövare från detta, skadar det både demokratin och lagstiftningen vilket riskerar att minska medborgarnas tilltro till dessa.
 19. Och vi riskerar få en ny rikemansprofil, coronarikingen, han som fick det där extra efter krisåren då staterna avreglerat ännu mer för att ”få fart på hjulen”.
 20. Han understryker att 70–plussares eventuella motvilja mot att hörsamma restriktionerna inte bara är ett individuellt risktagande, utan ett risktagande för hela samhället eftersom de riskerar att bli allvarligt sjuka och därmed kräva sjukhusvård.
 21. För test som dessa bör man hålla ett extra öga på specificiteten, eftersom denna riskerar att få störst konsekvenser, både för dig själv och dina anhöriga.
 22. Underskottet i de offentliga finanserna riskerar att bli 10–12 procent av BNP vilket är i nivå med det värsta året under 1990–talskrisen.
 23. Men riskerar inte dagens EU snarare vara ett hinder för att nå dit?.
 24. – Då riskerar de att bli svartlistade hos arbetsgivarna, säger Ulf Hansson.
 25. Problemet är att denna koalition av eliter är föga attraktiv bland väljare från arbetarklassen och den lägre medelklassen, och riskerar i slutändan att förlora striden mot den främlingsfientliga koalitionen.
 26. Du ser inte en risk att begreppet syskonskap riskerar att bli diffust och därmed tappa maktperspektivet, som att kvinnor har lägre lön, rasifierade har svårare att få jobb och så vidare?.
 27. Än värre är att eldsjälarna förväntas utföra detta omfattande arbete utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, något som riskerar att leda till en ohållbar arbetsbörda.
 28. Därför tror han att risken är överhängande att en basinkomst anses bli tillräcklig för de som har svårt att få en löneinkomst, vilket snarare riskerar att öka klyftorna.
 29. Det här är extra viktigt för dig som arbetar på ett bolag i tillväxt, eftersom ni annars riskerar förlora både i tempo och pengar vid framtida expansion.
 30. – Initialt tyckte vi att vi inte hade så många fall och att en mer detaljerad statistik skulle kunna ha riskerat att peka ut individer.
 31. Greenwood sitter i dag i ett amerikanskt fängelse på Manhattan och riskerar 20 års fängelse.
 32. I Afrika riskerar mellan 29 och 44 miljoner människor att smittas av covid–19 under det första året, varnar WHO i sin rapport.
 33. Här är brottslighet och otrygghet högre än i det övriga samhället och den pågående coronakrisen riskerar att öka den utsattheten.
 34. Men om de drar ner för mycket på produktkostnader, marknadsföringsutgifter och nya strategiska initiativ, riskerar de att tappa mark mot konkurrenter när efterfrågan kommer tillbaka.
 35. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg riskerar att spräcka årets budget rejält på grund av coronapandemin.
 36. Den som deklarerar sent riskerar även en förseningsavgift, men covid–19 har medfört en möjlighet att skjuta upp deklarationen.
 37. Nedstigningen i Hades är visserligen en flykt undan en jord ”styrd av mödrar” och andra oförverkligade kvinnor, men det är samtidigt ankomsten till ett liv där varje dotter riskerar bli ”en existentiell/kopia av sin egen mor”.
 38. Om besöksantalet fortsätter att eskalera kan man inte backa bandet och man riskerar att förlora de höga naturvärden man velat bevara då man skapade naturreservat på våra marker.
 39. Vi vill inte gå till en vårdcentral och riskera att bli sjuka, säger Bengt Siljebäck.
 40. Någonting som vi har upplevt är att det har varit mycket sorg och besvikelse kring att man riskerar att inte ens få komma tillbaka och säga hej då till sin klass, säger Kock.
 41. Antalet anställda som riskerar konkurs vid två månaders stillestånd skulle sjunka med 240 000, hävdar Svenskt Näringsliv i sin modell.
 42. ”Personer som har symtom ska inte ta sig till platser och riskera att sprida sjukdomen, utan får ett test hemskickat.
 43. En ”vänta och se”–attityd riskerar dessutom att slå undan benen för många ”deep–tech”–bolag som startats i Europa under de senaste åren.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till riskera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är satsa en synonym till riskera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.