rot

Synonymer till rot

källa, lösning, morot, root, rotanvändare, ursprung

Motsatsord till rot

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till rot.

Vad betyder rot?

 1. den underjordiska delen av en växt
 2. kvadratrot
 3. (botanik) del av en växt som förankrar växten i underlaget, och har som uppgift att ta upp näring och vatten
 4. (anatomi) den del av en tand som fäster tanden i käken
 5. källa, ultimat orsak; ursprung, varifrån något är härlett
 6. (lingvistik) stammen av ett ord
 7. (matematik) lösning av en ekvation; ibland även nollställe till en funktion
 8. (matematik) kvadratrot, d.v.s. för ett tal a, så är roten ur a det icke-negativa tal vars kvadrat är a; mer generellt tal vars n:te potens är a
 9. (matematik) rotation; en operator på ett vektorfält (i 3 dimensioner) som mäter hur snabbt det roterar: kan beskrivas som kryssprodukten av del-operatorn (∇) med vektorfältet
 10. (data) den mapp (folder) varifrån en filstruktur utgår
 11. (data) den nod varifrån en datastruktur (oftast träd-formade sådana) utgår och som således inte har några föräldranoder
 12. (data) rotanvändare, den användare som har behörighet till alla funktioner på en dator, inklusive många som skulle kunna förstöra diverse komponenter av datorn om de hanterades fel

Exempel på hur rot kan användas

 1. äppelträdet slog rot
 2. roten ur 9 är 3

Exempel på hur rot används i svenska tidningar

 1. Den har sina rötter i en liten grupp bildad av jordaniern Abu Musab al Zarqawi i Afghanistan runt år 2000.
 2. Det är ju Sveriges näst mest befolkade hållplats efter Stockholms central och bland annat tar det ju tre år innan de nyplanerade träden slår rot ordentligt, säger Johan Blomqvist.
 3. Christine Ödlund har tidigare skapat en installation med ormbunkar där hon utforskat hur växternas rötter reagerar på ljud och hur de kommunicerar.
 4. Videon, ”What is truly Scandinavian?”, för fram påståendet att väldigt lite av det som anses vara skandinaviskt faktiskt har sina rötter i Skandinavien.
 5. Vad är roten till alla beskyllningar?.
 6. ”Jag vill se havet där mina rötter finns – jag vill inte glömma pappa.
 7. Född den 8 september 1941 i Brooklyn, New York, av en judisk familj med polska rötter.
 8. För att besvara frågan måste man gå tillbaka till de filosofiska rötterna för socialdemokratins solidaritetstanke, skriver Ludwig Schmitz.
 9. Två hundra år av fred och hundra år av demokrati i Sverige är också rötter till den svenska innovationskraften.
 10. Men Pet Shop Boys har sedan dess lyckats hålla sig ajour med såväl tidningsrubriker som ett modernare dansmusiksound bättre än de flesta konkurrenter med rötter i 80–talets synthpop.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av rot

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ursprung en synonym till rot. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.