rotavdrag

Synonymer till rotavdrag

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till rotavdrag.

Motsatsord till rotavdrag

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till rotavdrag.

Vad betyder rotavdrag?

  1. skattereduktion gällande renovering av bostäder

Exempel på hur rotavdrag används i svenska tidningar

  1. – Är du sambo med någon, se över det här tillsammans och se till att fördela rut– och rotavdrag mellan er så att de avdragsmöjligheter som finns utnyttjas maximalt, säger Arturo Arques.
  2. rut– och rotavdrag är för mig, bidrag och välgörenhet är till dig.
  3. I regeringsförslaget ingår även bland annat ett förbud mot kontant betalning för till exempel rut– och rotavdrag.
  4. I hela landet har rotavdrag gjorts för sammanlagt 9,25 miljarder kronor under 2017 – nästan två miljarder mindre än 2016.
  5. C föreslår också att rotavdraget återställs till 50 procent och att rutavdraget byggs ut med ytterligare tjänster.
  6. Utvidga och miljöanpassa rotavdraget så att det kan användas för att renovera och energieffektivisera förorter, skolor och hyreslägenheter som är i behov av upprustning.
  7. Branschorganisationen Sveriges byggindustrier menar samtidigt att rotavdraget är viktigt just för att få bort oseriösa aktörer.
  8. Inget rotavdrag skall eller kan deklareras i årets dekl.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av rotavdrag

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.