Synonymer till rustning

Historiskt.

Vi känner till 5 synonymer till rustning. Ordet rustning är en synonym till utrustning och harnesk och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att rusta, upprustning”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av rustning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till rustning

 1. harnesk
 2. klädsel
 3. mundering
 4. utrustning
 5. utstyrsel

Vilka ord betyder nästan samma sak som rustning?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till rustning. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. dräkt
 2. klädedräkt

Vad är motsatsen till rustning?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till rustning.

Vad betyder rustning?

 1. handlingen att rusta, upprustning
 2. en sorts dräkt av metall som skyddar krigare

Hur böjs rustning?

 1. rustning
 2. rustningar
 3. rustningarna
 4. rustningarnas
 5. rustningars
 6. rustningen
 7. rustningens
 8. rustnings

Hur kan ordet rustning användas?

Följande exempelmeningar visar hur rustning kan användas.

 1. militära rustningar

Hur används ordet rustning i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet rustning används i vanlig text.

 1. Hon bär den kostymen som en rustning mot omvärlden när hon befinner sig i en situation där hon väljer mellan att fly eller fäkta.
 2. Omfattande rustningar och stora offensiva övningar visar att man har förmåga att agera militärt samtidigt som man syftar till en fredstida dominans till exempel över Östersjön.
 3. En bärande del är att privata aktörer ska sköta rustning och matchning av arbetssökande, en reform som ska vara genomförd fullt ut vid 2021 års utgång.
 4. Enligt avtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden, bland annat genom att privata utförare ska sköta rustning och matchning av arbetssökande.
 5. I dag utförs ungefär 60 procent av matchning och rustning av privata aktörer.
 6. (läs oljebolag som Preem eller militär rustning, eller inkomstojämlikhet eller rasism eller…).
 7. Med sin muskulöst skulpterade kropp som vapen, skal och rustning, språklös, fullpumpad med metamfetamin – stundtals spetsat med heroin – försöker han överleva i en brutal omgivning, vars hierarkier han inte förstår.
 8. Festivalbesökaren Soraya Bay kände igen stjärnan trots att han dolde det svarta svallande håret under en basker och bar civila kläder istället för rustning.
 9. Det verkade vara en logisk idé att utrusta de oskyddade soldaterna med en rustning.
 10. Den vita klänningen ska av, rustningen ska på.
 11. Vid sidan om isen är hon en ganska blyg viol, men när hon får på sig rustningen är hon en krigare, säger Leif Boork.
 12. Det tog ett år för mig att skala av mig min rustning och öppet sörja den oändliga förlusten.
 13. Att använda smink och smycken blir en rustning, förklarar Bohm Ramirez, som kommer osminkad till intervjun.
 14. Jag var tvungen att låta hans rustning krackelera.
 15. Behoven av underhåll och rustning av existerande järnvägar avgör byggtakten för höghastighetsbanorna, enligt ministrarna.
 16. Kung Edvard II av Englands försök att 1313 hindra adelsmän från hot om våld när parlamentet samlades är anledningen till att dagens parlamentsledamöter inte får bära kroppsskydd som rustning på jobbet.
 17. Lägg därtill att dräkterna och rustningarna på tavlan härstammar från olika faser av medeltiden.
 18. Det är ingen krigsgud med stora muskler eller skinande rustning.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är utrustning en synonym till rustning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?