Synonymer till säker

Vi känner till 29 synonymer till säker. Ordet säker är en synonym till tillförlitlig och trygg och kan bland annat beskrivas som ”utom fara, skyddad, trygg”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Säker används i uttrycket ”sakta men säkert” som betyder ”långsamt men ihärdigt”. Ordet är motsatsen till osäker.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av säker samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till säker

 1. absolut
 2. avgjord
 3. besluten
 4. beslutsam
 5. bestämd
 6. bevisligen
 7. definitiv
 8. distinkt
 9. eftertrycklig
 10. fast
 11. förvissad
 12. onekligen
 13. oomtvistlig
 14. osviklig
 15. otvetydig
 16. otvivelaktig
 17. ovillkorlig
 18. pålitlig
 19. riskfri
 20. specifik
 21. stabil
 22. stadig
 23. säkra
 24. tillförlitlig
 25. trygg
 26. tvärsäker
 27. uppenbarligen
 28. viss
 29. övertygad

Vilka ord betyder nästan samma sak som säker?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till säker. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. säkerligen
 2. naturligtvis

Vad är motsatsen till säker?

 1. osäker
 2. tveksam

Vad betyder säker?

 1. utom fara, skyddad, trygg
 2. tillförlitlig
 3. övertygad, förvissad
 4. som inte medför fara; som är svår att bryta sig in i eller som är svår att missbruka
 5. som svårligen leder till olyckor
 6. som det inte råder något tvivel om; som med nödvändighet är sann eller användbar
 7. (om person) som är helt övertygad om att ha rätt i någon fråga
 8. (om person) som är helt övertygad om sina förmågor, kunskaper e.d.; som har gott självförtroende, som litar på sig själv
 9. (om person) som har pålitliga förmågor; som är mycket duktig
 10. som är pålitligt uppbyggd och därför inte lätt rubbas
 11. som har hög sannolikhet

Hur används ordet säker i uttryck?

 1. sakta men säkert = långsamt men ihärdigt
 2. sitter säkert i sadeln = har en säker position
 3. är på den säkra sidan = är säker på att något inte blir fel

Hur böjs säker?

 1. säker
 2. säkert
 3. säkra
 4. säkrare
 5. säkrast
 6. säkraste
 7. säkre

Hur kan ordet säker användas?

Följande exempelmeningar visar hur säker kan användas.

 1. pengarna är i säkert förvar
 2. i skyddsrummet kunde de känna sig relativt säkra
 3. enligt säkra uppgifter omkom fem personer vid olyckan
 4. Anders är i London. – Är du säker på det?
 5. Är du säker på att du kan komma på min födelsedag?

Hur används ordet säker i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet säker används i vanlig text.

 1. Det är viktigt med en rättmätig kompensation för patenter, för att säkra nya investeringar i innovation som gynnar våra kunder och konsumenter överallt, skriver Ericsson i sitt uttalande.
 2. Jag tror på att göra vårt gemensamma utrymme säkrare, bättre, mer rättvist och mer jämställt, segertalar hon inför kollegorna i Strasbourg.
 3. ”Ansträngningar har gjorts för att säkerställa tillgången på säkert dricksvatten”, skriver regeringen enligt australiska ABC News.
 4. – Det är ett sätt att säkra hur man vill ha det, säger Anna Hemlin.
 5. Investerings­utrymmet för köp av en ny, mer utsläpps­effektiv och säkrare lätt lastbil har alltså ökat med kring 100 000 kronor.
 6. Förhållandena är säkra i allmänhet.
 7. Formgivningen är förvisso elegant och säker men guldet och det delvis kantiga och spetsiga formspråket känns idag daterat och alltför högtidligt.
 8. Fast när väl januarilönen kommer är det inte säkert att det blir så mycket lättare framöver.
 9. Även om man vill komma överens kan man aldrig vara säker på att uppgörelsen håller i framtiden.
 10. – Men när de nått så nära noll de kan inom rimlig tid kommer de säkert att ha en del utsläpp kvar, alla är inte så lätta att bli av med.
 11. –  Hur stor plats det får beror på hur säkra behandlingarna är.
 12. Det finns säkert behov av att göra något åt det, säger Laura Hartman.
 13. – Han tog ett snabbtest under morgonen för att vara på den säkra sidan och det visade sig vara positivt.
 14. Enligt honom är det dock inte säkert att det blir en väpnad konflikt, och om en sådan sker så blir det sannolikt en i mindre skala, enligt honom.
 15. One säger sig ha som målsättning att skapa mer miljövänliga och säkra batterier – men de har genomfört en demonstration som visar att deras battericeller kan mer än så.
 16. Det är inte säkert att chefer med många medarbetare ser alla delar och de behöver bli påminda.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tillförlitlig en synonym till säker. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är osäker motsatsen till säker.