Synonymer till saklig

Vi känner till 8 synonymer till saklig. Ordet saklig är en synonym till opartisk och konkret och kan bland annat beskrivas som ”grundad på fakta, objektiv”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av saklig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till saklig

Följande ord betyder ungefär det samma som ordet saklig och kan ofta användas istället.

 1. gripbar
 2. konkret
 3. objektiv
 4. opartisk
 5. påtaglig
 6. torr
 7. tydlig
 8. verklig

Vilka ord betyder nästan samma sak som saklig?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till saklig. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. handfast
 2. realitet
 3. rak
 4. explicit
 5. begriplig
 6. markant
 7. påfallande

Vad är motsatsen till saklig?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till saklig.

Vad betyder saklig?

 1. grundad på fakta, objektiv
 2. som (exempelvis i diskussioner) endast ägnar sig åt kärnfrågan och det från en objektiv synvinkel

Hur kan ordet saklig användas?

Följande exempelmeningar visar hur saklig kan användas.

 1. en saklig debatt

Hur används ordet saklig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet saklig används i vanlig text.

 1. Jag har ett par gånger i mitt liv besökt en begravningsbyrå och suttit på andra sidan bordet en kostymklädd lågmäld typ som sakligt visar kistor, blommor och gravstenar.
 2. Vad ska man kalla Harry Martinsons ”Resor utan mål?” Den ger förvisso sakliga beskrivningar av eldarens vardag men är framför allt en högst litterär berättelse om en ung mans sökande efter en identitet och en plats i världen.
 3. Vid senaste granskningen tyckte Skolinspektionen att undervisningen på kristet drivna Oneschool global var allsidig och saklig.
 4. En saklig och allsidig rapportering om miljö och klimat kräver att olika infallsvinklar och motstridiga intressen presenteras och vägs mot varandra.
 5. – Särskilt när rysk desinformation och propaganda ser ut som den gör så är det viktigt att vi får en saklig och faktagranskande oberoende bild av journalister på plats.
 6. De bästa barnböckerna är bra även för vuxna, och särskilt gäller det faktaböcker som ofta är tydligare och sakligare än vuxenböcker.
 7. Vore det en roman för vuxna skulle det ingå betydligt fler vämjeliga detaljer, men australiska Katrina Nannestad håller sin berättelse både lätt och sakligt redovisande.
 8. Man ska hålla sig saklig, vara tydlig och ha en bra ton.
 9. – Enda journalisten i svensk media som rapporterade sakligt var Patrik Paulov från Proletären.
 10. Att hålla sig saklig och konkret när man läser om alla olika sätt människor vill ta livet av en är svårt att hantera.
 11. – Det gäller dels preciseringen av vad som är sakliga skäl, där har man en skrivning i huvudavtalstexten som är mer långtgående än förslaget i las.
 12. Hon är i grunden poet och skär med sitt språk snitt genom ytskikten, rensar bort fluffet och drabbar med sin sakliga exakthet.
 13. Pandemin har också i högsta grad påvisat behovet av folkbildande epidemiologer, som förmår se bortom starka personliga åsikter om den svenska strategin och sakligt redovisa forskningsläget.
 14. Det är omöjligt att inte bli imponerad av Sören Dalevis sakliga, och djupt mänskliga, ton.
 15. Såväl turordningsregler som att saklig grund ska föreligga vid uppsägning är frågor som luckras upp till arbetsgivarsidans fördel i den här uppgörelsen.
 16. När förhandlingarna återupptogs i mitten av augusti deklarerade Kommunals ordförande Tobias Baudin att det var ”tabu” att diskutera ”saklig grund” under förhandlingarna.
 17. Men Shirley Collins sjunger med lugn och saklig stämma som om hon satt och berättade vid öppna spisen.
 18. Löfven säger att alla partiledare måste ta sitt ansvar för en saklig debatt.
 19. Bara efter domstolsbeslut prövning ska en person som sägs upp i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.
 20. Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är opartisk en synonym till saklig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på saklig

Ord som slutar på saklig

Bild till ordet saklig

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet saklig.

Bild med texten saklig