Synonymer till samverkan

Vi känner till 5 synonymer till samverkan. Ordet samverkan är en synonym till teamwork och koordinering och kan bland annat beskrivas som ”samarbete”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av samverkan samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till samverkan

 1. kooperation
 2. koordinering
 3. samarbete
 4. samordning
 5. teamwork

Vilka ord betyder nästan samma sak som samverkan?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till samverkan. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. koordination

Vad är motsatsen till samverkan?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till samverkan.

Vad betyder samverkan?

 1. samarbete
 2. arbete mot ett gemensamt mål

Hur böjs samverkan?

 1. samverkan
 2. samverkans

Hur kan ordet samverkan användas?

Följande exempelmeningar visar hur samverkan kan användas.

 1. en värdefull samverkan
 2. konserten anordnas av kyrkan i samverkan med kulturnämnden

Hur används ordet samverkan i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet samverkan används i vanlig text.

 1. – Vi arbetar ju i samverkan med andra aktörer i samhället, socialtjänsten och andra, för att göra det som behöver göras.
 2. På lång sikt efterlyser hon mer samverkan mellan olika myndigheter, krav på hårdare straff och fler poliser i Stockholm.
 3. – Nu har vi bra samverkan och dialog, men om vi ser under­entreprenörer som inte sköter sig kommer vi att vara hårda.
 4. – Vi har en väldigt bra samverkan med ordningsvakterna.
 5. En operationell koppling innebär mer konkret samverkan, exempelvis att man tillsammans deltar i aktioner eller utformar gemensamma strategier.
 6. De pengar som satsas på redan befintliga myndigheter ska bland annat användas för att stärka samverkan mot arbetslivskriminalitet och förstärka kontrollen av arbetsmiljön genom utökad tillsyn, enligt förslaget.
 7. Här finns unik spetskompetens i teknikens absoluta framkant och en kreativ miljö för samverkan mellan forskare och företag.
 8. * Stärk förutsättningarna för lärosätenas samverkan om forskningsinfrastruktur.
 9. Politikerna vill få till samverkan kring förebyggande arbete och släckningsarbete.
 10. En nära samverkan med industrin kommer ge doktoranderna stor erfarenhet och värdefulla kunskaper.
 11. Lika viktigt är samarbete och samverkan mellan myndigheter, kommuner och leverantörer.
 12. Forskningen sker i samverkan med företag inom industrin och berör hela utvecklingsprocessen, från kundkontakt och konstruktion till beredning och montering.
 13. Ända sedan Blekinge Tekniska Högskola grundades har de arbetat i tät samverkan med näringslivet.
 14. Högskolan startade AM–forskningen redan 2005 i nära samverkan med Volvo Aero (numera GKN Aerospace).
 15. Den samverkan som finns och de trygghetsvandringar som görs har gett resultat, säger Joakim Larsson.
 16. – Ofta går projekten ut på samverkan mellan olika myndigheter, och samverkan är komplext.
 17. Enligt Gia är den här typen av samverkan grundläggande för barns framtida möjligheter.
 18. Inget utrymme finns avsatt för samverkan inom universitetets tjänsteplaner och mycken liten vikt fästs vid ”tredje uppgiften” vid tjänstetillsättningar och befordringsärenden.
 19. – Det handlar om samverkan inte bara mellan länder utan med olika aktörer i samhället, miljöorganisationer, näringsliv, urfolk.
 20. Det kan handla om allt från rådgivning till stärkt samverkan mellan näringslivet och det offentliga, säger Boo Gunnarson.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är teamwork en synonym till samverkan. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på samverkan

Ord som slutar på samverkan