samverkan

Samverkan är synonymt med teamwork och koordinering och kan bland annat beskrivas som ”samarbete”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av samverkan och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till samverkan

kooperation, koordinering, samarbete, samordning, teamwork

Motsatsord till samverkan

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till samverkan.

Vad betyder samverkan?

 1. samarbete
 2. arbete mot ett gemensamt mål

Böjningar av samverkan

 1. samverkan
 2. samverkans

Exempel på hur ordet samverkan kan användas

 1. en värdefull samverkan
 2. konserten anordnas av kyrkan i samverkan med kulturnämnden

Exempel på hur ordet samverkan används i svenska tidningar

 1. Tiden efter krisen kräver kreativitet och samverkan.
 2. Framåt kommer vi att arbeta vidare för att dimensionera vår verksamhet utifrån det ökande behovet av fortbildning samt med utvecklingen av vårt unika koncept med testbädd och drönarlaboratorium i samverkan med externa parter.
 3. Ökningen bland kvinnor är en trend som först nu har gått att fastställa, skriver debattörerna, som vill att hela vårdkedjan ska stärkas genom förbättrad samverkan och samsyn i behandlingen av självmordsbenägna patienter.
 4. Initiativet ”sträva efter renovering av äldre bostäder där så många som möjligt har råd att bo kvar”, ett led i Byggmästargruppens återbruksarbete, blir extra starkt när projektet drivs i samverkan med kunden, ofta kallat partnering.
 5. Samtidigt är samverkan lättare sagt än gjort.
 6. Det kräver en förståelse också för hur samverkan ska ske, inte bara att den ska genomföras.
 7. Utbildningen genomförs i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola och tar fyra dagar att genomföra.
 8. Det handlar till exempel om hur samverkan mellan myndigheter och företag ska utformas i kris– eller krigssituationer.
 9. – Flytten är en del i ett internt förändringsarbete med målet att förbättra samverkan och processer för samhällsutvecklingen.
 10. Han lyfter också fram bred samverkan mellan myndigheter som en framgångsfaktor.
 11. Står den facklig–politiska samverkan på spel? ”Nej.
 12. Frågan om de nära banden mellan LO och S har varit föremål för debatt under lång tid, men från LO–håll har tanken på att bryta samverkan med partiet alltid avfärdats bestämt.
 13. – Vi tycker att fackligpolitisk samverkan ger utdelning till våra medlemmar, men jag förutsätter att det blir en stor debatt i juni om hur vi ska se på det i framtiden, säger han.
 14. Skapa en samverkan mellan tillverkare och undersök möjligheterna med elektriska hjulmotormoduler och datastyrda hjulupphängningar.
 15. Behovet av ökad samverkan mellan ingenjörer och andra yrkesgrupper för att exempelvis nå flerdimensionella hållbarhetsmål vid bostadsbyggande, kräver en förändring av de tekniska utbildningarna.
 16. – Verksamheten står helt och faller med denna samverkan, säger Jan Granqvist.
 17. Tillslaget skedde i samverkan med Skatteverkets skattebrottsenhet.
 18. Ett annat exempel som han gärna lyfter fram är att när man i stadsdelen enades om att stöket i garaget under ICA–butiken var ett problem så agerade man i samverkan med handlaren själv.
 19. Thomas Andersson tror metoden med samverkan kan ha en avskräckande effekt på dem som planerar stölder.
 20. Hon pekar ut just samverkan mellan aktörer som en viktig nyckel för att nå långsiktiga lösningar.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till samverkan är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är teamwork en synonym till samverkan. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.