sanera

Sanera är synonymt med rengöra och rensa och kan bland annat beskrivas som ”gör hälsosam; röjer upp i bebyggelse”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av sanera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till sanera

ansa, gallra, rengöra, rensa, tvätta, tömma

Motsatsord till sanera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till sanera.

Vad betyder sanera?

 1. gör hälsosam; röjer upp i bebyggelse
 2. röja upp, modernisera; göra hälsosam, göra ren

Böjningar av sanera

 1. sanera
 2. sanerad
 3. sanerade
 4. sanerades
 5. sanerar
 6. saneras
 7. sanerat
 8. sanerats

Exempel på hur ordet sanera kan användas

 1. det slitna bostadsområdet ska saneras

Exempel på hur ordet sanera används i svenska tidningar

 1. Sedan dess har företagets gamla deponi sanerats och omvandlats till strövområde, men fortfarande finns höga halter av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler i jorden där själva fabriken stod.
 2. Thomas Thunmark sanerar vanligtvis skolor och tomter från svenska ormar.
 3. I normala fall saneras 8 000 skyddsmasker av varianten "skyddsmask 90" varje år.
 4. De senaste 18 åren har skyddsmaskerna sanerats av ett externt företag, men från och med den 1 juni ska Försvarsmakten själv göra det.
 5. Den norra delen av området har sedan tidigare sanerats och omvandlats till strövområde.
 6. Uppskattningsvis 800 000 personer arbetade på olika sätt med att sanera kraftverket och området runt det efter olyckan.
 7. Området saneras nu, uppger japanska myndigheter.
 8. – Vi behöver eventuellt sanera olja under planet, säger Mats Nilsson.
 9. Det kostar pengar att åtgärda, utreda och sanera.
 10. Allt från att hålla rent och sanera i närheten av lekplatser till att kunna bevara lekparkerna.
 11. Becker var bankrutt och straffades med kraftigt ekonomiska begränsningar i år för att sanera sin skuld.
 12. I stället har myndigheterna i Brasilien fått sanera oljan, och stora mängder fåglar och sköldpaddor, när den väl har nått en strand.
 13. Hittills i år har vi bytt ut omkring 600 stycken glasrutor och vi har sanerat nästintill 4 000 klotter på våra busskurer.
 14. – Vi har sanerat vägbanan.
 15. Räddningstjänsten var på plats för att sanera vägbanan och bilen kommer att bärgas.
 16. – Ett byggföretag håller på med att sanera det som finns kvar av källaren, det är ett jättejobb.
 17. Renzis argument att han har sanerat ekonomin lyssnar inte italienarna på.
 18. Pensionsmyndighetens förslag till hur det enorma fondutbudet ska saneras har resulterat i en kör av protester från aktörerna inom finansbranschen, med deras lobbyorganisation Fondbolagens förening som främsta stämma.
 19. Under tisdagen fick alla universitetsanställda som har sin arbetsplats i Universitetshuset veta vart deras avdelningar ska evakueras medan huset saneras och renoveras.
 20. Vraket har av Sjöfartsverket klassats som ett av de 30 mest miljöfarliga – men har nu sanerats.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till sanera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är rengöra en synonym till sanera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.