sanering

Sanering kan beskrivas som ”handlingen att sanera något”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av sanering och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till sanering

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till sanering.

Motsatsord till sanering

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till sanering.

Vad betyder sanering?

 1. handlingen att sanera något

Exempel på hur ordet sanering kan användas

 1. mögelangreppet var så utbrett att det krävdes en omfattande sanering

Exempel på hur ordet sanering används i svenska tidningar

 1. Omkring 40 000 masker väntar redan på sanering och ytterligare 55 000 masker har lånats ut till olika aktörer i samhället och kommer så småningom skickas tillbaka till Försvarsmakten.
 2. Tekniken har testats och nu är gruppen som leder saneringen redo att gå vidare med att bygga den anläggning som behövs, vilket dock kräver ett godkännande från länsstyrelsen.
 3. Det var bara att rensa ut allt för de skulle göra en sanering av hela ishallen.
 4. Till exempel genom att separera och isolera olika skift, öka rengöring och sanering, samt att vi har kraftiga restriktioner när det gäller externa besökare.
 5. Ägaren betalar transport till återvinningscentral samt eventuell sanering.
 6. – Det hade kunnat sluta väldigt illa vid exempelvis en brand om vi inte utfört saneringen i tid, säger David Melle, enhetschef på Miljö– och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun i ett pressmeddelande.
 7. Kommunen ansvar oftast för sanering men det är den som har orsakat miljöskadan som betalar notan.
 8. Jag har dock inte lyckats hitta någon bild på hur huset såg ut innan det revs – för revs gjorde det i samband med saneringen i Klarakvarteren.
 9. Analytikern Jacob Pedersen är i grunden också positiv till de omfattande saneringar av bolagets ekonomi som flygbolagets ledning är igång med.
 10. – Jag kom till jobbet som vanligt dagen efter olyckan, vi blev indelade i team som jobbade med saneringen säger Vladimir Bogdantsev.
 11. Det har rapporterats att 500 000 ton olja läcker ut varje år, bara i området runt Usinsk, ofta utan några försök till sanering alls.
 12. I praktiken blir det då övriga världen som betalar (genom att alla lån till USA minskar i värde) men det kommer också sätta igång inflationstal i andra länder och till slut är det löntagarna som kommer vara betalare av ”saneringen av lånebubblan”.
 13. Kommunen ville egentligen ha mer pengar men Växjö tingsrätt anser att mannen bara stått för en del av klottret och att han därför inte ska bekosta alla sanering.
 14. Styrkan består av 180 personer och det är främst personal från marinkåren och miltär personal med specialistträning i kemisk stridsföring och sanering som deltar, erfar brittiska BBC.
 15. Samtidigt fick hon höra hur Havs– och vattenmyndigheten har identifierat 300 vrak runt Sveriges kust som är i behov av sanering.
 16. Därefter klev hon på båten Fat boy som skulle ta ut henne till Hållö för att visa upp den undervattensfarkost som användes vid saneringen av Thetis.
 17. Enligt det tidigare beslutet skulle byggplaner, evakueringar, sanering och liknande kosta staden drygt 70 miljoner kronor.
 18. Under december månad genomfördes en sanering där 730 liter olja pumpades ut ur fartygets dagtankar.
 19. – Vi har flyttat på bilen och det var ingen sanering, vi har redan vänt hem, sade L–O, larm– och ledningsoperatör vid räddningstjänsten i Storgöteborg kort efter olyckan.
 20. Skuldsatta med minderåriga barn kan ansöka om att saneringen ska pågå kortare tid än fem år.
 21. Tekniken som nu har prövats vid saneringen av fiskefartyget Thetis är en förutsättning för att kunna tömma vrak som ligger på större djup.
 22. Räddningstjänsten ska inte ha behövt göra någon större insats på platsen utan det handlade med om sanering.
 23. Det har varit svårt att få några konkreta svar om status på saneringen och tidsplaner från Micasa har varit i stort sett omöjligt, enligt Ruth Esseens anhöriga.
 24. Lössen flyttar mellan lägenheterna och hittills har sanering inte lyckats stoppa deras framfart.
 25. Att bygga i centrum blir med nödvändighet dyrt med dyr mark, parkering i källare, och i de gamla hamnområdena kostsam sanering och pålning.
 26. Barnakuten på Sahlgrenska i Göteborg fick stängas ned för sanering på torsdagsmorgonen.
 27. Här tillkommer sanering av industrimark där reglerna är mer generösa än på bostadsmark.
 28. Efter en omfattande sanering fick de grönt ljust att öppna redan dagen därpå.
 29. – Det var bara att ta hand om läckage och sanering för vår del, meddelade Fredrik Johansson, larm– och ledningsoperatör vid Räddningstjänsten Storgöteborg.
 30. Därför vill man nu satsa 100 miljoner kronor på saneringen.
 31. Med nya mätmetoder hoppas vi kunna få större kunskap vilket underlättar kommande sanering.
 32. Därmed kan frågan om vem som ska ansvara för en eventuell sanering vara komplex, understryker Lindoffson.
 33. För att bli av med vägglöss krävs professionell sanering.
 34. Det handlar om en ny miljardmarknad för avveckling, sanering och avfallshantering.
 35. Bolaget sysslar även med strålskydd, sanering och reparation i kärntekniska anläggningar.
 36. Rivera kräver nu en genomgripande sanering av det offentliga livet, i första hand med en lag som skulle tvinga misstänkta att träda tillbaka så snart en utredning påbörjats, och inte som nu sitta kvar i åratal tills dom avkunnats.
 37. Hittills i år har de gjort över 50 000 saneringar av getingbon i hela landet, vilket är dubbelt så många som under hela förra året men färre än under getingsommaren 2014 då de hade över 60 000 utryckningar.
 38. Prognosen när vägen kan öppnas igen är vid midnatt, meddelar Trafikverket som bedömer att bärgning och sanering kommer bli långvarig på olycksplatsen.
 39. Vidare ställer sig Anna Mannfalk kritisk till oppositionens positionerande i frågan kring saneringen av marken på Sjöfartsverkets område.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till sanering är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.