sannolik

Sannolik är synonymt med trolig och tänkbar och kan bland annat beskrivas som ”mycket trolig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av sannolik och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till sannolik

rimlig, trolig, tänkbar, upptänklig

Motsatsord till sannolik

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till sannolik.

Vad betyder sannolik?

 1. mycket trolig
 2. som har hög sannolikhet

Böjningar av sannolik

 1. sannolik
 2. sannolika
 3. sannolikare
 4. sannolikast
 5. sannolikaste
 6. sannolike
 7. sannolikt

Exempel på hur ordet sannolik kan användas

 1. en fortsatt uppvärmning av haven förefaller sannolik

Exempel på hur ordet sannolik används i svenska tidningar

 1. På tisdag väntar sannolikt en betydligt tuffare uppgift när Island väntar.
 2. Mannen anhölls senare på dagen misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden.
 3. Med två nickmål och rivigt forwardsspel mot Lettland gjorde hon laguttagningen inför matchen mot Island på tisdag, som sannolikt avgör EM–kvalgrupp F, än mer intressant.
 4. – Jag skulle sannolikt inte tacka nej om jag fick frågan, men jag har inga sådana strävanden i nuläget.
 5. Dessutom når sannolikt inte temperaturen tvåsiffrigt.
 6. Resultatet skulle alltså kunna ge stöd för antagandet att genomgången covid–19 sannolikt innebär immunitet som helt eller delvis skyddar mot återinsjuknande, ett antagande som ligger bakom Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.
 7. Det är sannolikt att många som har haft en idé och velat starta eget nu har tagit chansen, enligt Gunnarsson.
 8. Vilket det sannolikt också var.
 9. De tittar på nyhetsflödet, andra investerare, rörelser i marknaden och väger sannolika risker mot varandra för att kunna agera i tid inför kommande upp och nedgångar, stora som små, på kort och lång sikt.
 10. –– Att bostadsköparna ser detta skapar sannolikt en tro på bostadsmarknaden som leder till de här rekordhöga prisförväntningarna”, säger Hemnets analytiker Erik Holmberg.
 11. Örlogsskeppet byggdes i Europa, sannolikt Holland, på 1480–talet.
 12. Men det handlar sannolikt inte om större plan i så fall.
 13. Under det år som ligger framför oss tills dess hinner sannolikt mycket hända.
 14. Forskarnas slutsats blir att immuniteten mot covid–19 sannolikt är betydligt högre än vad antikroppstesterna visat och att detta – ur ett smittspridningsperspektiv – är mycket positivt.
 15. Lösningarna kommer sannolikt förutsätta olika partnerskap mellan det privata och offentliga.
 16. Det gör att deras andra dos sannolikt kommer att fungera ganska bra.
 17. – Personen som tilldelas stipendiet ska verka i Adams anda och det ska gå till en mediepersonlighet, men sannolikt någon inom radio eller tv.
 18. Att betrakta en värdegrund som något slags facit är sannolikt mer skadligt än att inte ha någon alls.
 19. Sverige har sannolikt aldrig i modern tid varit sämre rustat för brandbekämpning.
 20. En säl som sannolikt slussat genom Göta älv och nu poserar för publik mitt inne i staden.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till sannolik är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är trolig en synonym till sannolik. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.