sannolikhet

Synonymer till sannolikhet

probabilitet, rimlighet

Motsatsord till sannolikhet

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till sannolikhet.

Vad betyder sannolikhet?

 1. det att vara sannolik (till en viss grad)
 2. (matematik, allmänt) storhet som anger hur troligt det är att en händelse inträffar; anges som ett tal, ofta procenttal, mellan 0 och 1; om sannolikheten att händelsen A inträffar är P och situationen upprepas n gånger, så bör A inträffa omkring Pn gånger

I uttryck:

 1. med till visshet gränsande sannolikhet = nästan säkert

Exempel på hur sannolikhet kan användas

 1. sannolikheten för att slå en fyra med tärningen är 1/6

Exempel på hur sannolikhet används i svenska tidningar

 1. Snarare den, att oavsett vad som kommer fram (inom vissa bortre gränser), så kommer den amerikanska senaten, som är den som i slutändan avgör om presidenten ska fällas, med all sannolikhet inte att besluta om att avsätta Trump.
 2. Wall Street Journals uppgifter om Googles lansering kommer med all sannolikhet följas av Washington och Vita huset där tillsynsmyndigheter redan undersöker om de stora teknikföretagens inflytande börjar bli för stor.
 3. Men, påpekar han, sannolikheten att ”politics as usual” kommer att bemöta vår svåra situation med effektiva åtgärder är lika med noll.
 4. Med stor sannolikhet måste ersättningsnivåer och andra system justeras med tiden för att fungera optimalt.
 5. Den högerpopulism som formas i Tyskland i konfrontation med det övriga samhället kommer därför med all sannolikhet att skilja sig från åsiktsfränderna i de mer pragmatiskt sinnade nordiska och anglosaxiska länderna.
 6. Enligt Microsoft utförs attackerna av den ökända och med all sannolikhet statssponsrade hackargruppen Fancy Bear, också känd under namn som APT28 och Strontium, detta rapporterar The Register.
 7. Men hisspitchen på 30 sekunder är att det du slänger bort med stor sannolikhet har mest smak, är mest moget och minst vattenstint.
 8. Genom att systematiskt gå igenom de möjliga felkällorna, sortera dem efter allvarsgrad och sannolikhet och därefter systematiskt gå igenom hur de skall hanteras innan de uppstår, är ett arbete som lönar sig i långa loppet.
 9. Ett svenskt medlemskap skulle med största sannolikhet leda till ett finskt medlemskap.
 10. De 31 männen och 8 kvinnorna hade med stor sannolikhet frusit ihjäl.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av sannolikhet

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är probabilitet en synonym till sannolikhet. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.