senarelägga

Vi hittade 7 synonymer till senarelägga. Ordet senarelägga är en synonym till skjuta fram och ajournera och kan beskrivas som ”förlägga till ett senare tillfälle, skjuta upp”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av senarelägga samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till senarelägga?

 1. ajournera
 2. anstå
 3. framflytta
 4. fördröja
 5. skjuta fram
 6. skjuta upp
 7. skrinlägga

Vad är motsatsen till senarelägga?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till senarelägga.

Vad betyder senarelägga?

 1. förlägga till ett senare tillfälle, skjuta upp

Hur böjs ordet senarelägga?

 1. senarelades
 2. senarelagts
 3. senarelägg
 4. senarelägga
 5. senareläggas
 6. senarelägger
 7. senareläggs

Hur kan ordet ordet senarelägga användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet senarelägga i svenska tidningar?

 1. Han utlovade allmänna val, men de har senarelagts på grund av pandemin.
 2. Han har också föreslagit att valet helt sonika senareläggs, vilket aldrig hänt och som även republikaner i kongressen motsätter sig.
 3. Nasa övervägde först att senarelägga återresan, men valde sedan att ändå genomföra den.
 4. Även om verksamheten sedan får en förlängning av igångsättningstiden, så förlängs inte tillståndets livslängd och sluttidpunkten senareläggs alltså inte.
 5. Personer som behöver akut vård eller förlossningsvård kommer att tas emot på sjukhuset som vanligt, men icke–högprioriterade planerade operationer ställs in på torsdagen och senareläggs.
 6. Förstärkningarna i Stockholmsområdet och på Gotland reduceras och senareläggs.
 7. Post– och telestyrelsen beslutade på fredagen att senarelägga utdelningen av viktiga frekvenser som operatörerna behöver för att få nätet på plats.
 8. När det gäller sänkningen av pensionsåldern för domare i den lägre rättsinstansen, kritiserar EU–domstolen att justitieministern får rätt att senarelägga pensioneringen för enskilda individer.
 9. Cecilia Skingsley sade också att i händelse av en nedgång kan de senarelägga en första höjning, sänka räntan eller använda balansräkningen, men även finanspolitiken kan spela en roll.
 10. En av alla åtgärder för att locka folk från sofflocket är beslutet att senarelägga valet så att det sammanfaller med årsdagen av annekteringen av Krim 2014.
 11. – Namnsdagsfirandet blir som planerat, men senareläggs och sker alltså senare under eftermiddagen.
 12. – Vissa vill dra igång rean på en tisdag eller onsdag, då man vill ha så många försäljningsdagar som möjligt den första veckan, andra som har stor helghandel vill gärna senarelägga reastarten och vänta lite.
 13. Nu har hovet alltså bestämt sig för att publiceringen av bilden ska senareläggas och ske på eftermiddagen, i stället för på morgonen.
 14. Danske Bank tyckte att Riksbanken lanserade en typ av verbal "mjuk guidning" genom att senarelägga reporäntebanan utan att faktiskt ändra den.
 15. De kraftiga vindarna i Pyeongchang med omnejd hade redan tvingat arrangören att senarelägga tre alpina tävlingar, och i dag flyttades tävlingar i slalom och skidskytte fram till senare i veckan.
 16. Tidigare har även herrarnas störtlopp och super–G senarelagts.
 17. Annan data, som BNP, detaljhandel och industriproduktion, skulle ha publicerats men har senarelagts till klockan 8.
 18. Beräkningar visar att omkring 50 000 operationer kan senareläggas.
 19. Att bygga en höghastighetsjärnväg i små etapper, som förslaget ligger i dag, gör att nyttorna senareläggs avsevärt.
 20. Efter att ha senarelagts vid flera tillfällen släpptes så till slut niomånadersrapporten för ett av Stockholmsbörsens största sänken hittills i år.


Mer information om senarelägga och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är skjuta fram en synonym till senarelägga. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.