senarelägger

Vi hittade en synonym till senarelägger. Ordet senarelägger är synonymt med uppskjuter.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av senarelägger samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till senarelägger?

 1. uppskjuter

Vad är motsatsen till senarelägger?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till senarelägger.

Vad betyder senarelägger?

 1. uppskjuter

Hur böjs ordet senarelägger?

 1. senarelade
 2. senarelades
 3. senarelagd
 4. senarelagds
 5. senarelagt
 6. senarelagts
 7. senarelägg
 8. senarelägga
 9. senarelägger
 10. senareläggers
 11. senareläggs

Hur kan ordet ordet senarelägger användas?

 1. mötet måste senareläggas

Hur används ordet ordet senarelägger i svenska tidningar?

 1. Han utlovade allmänna val, men de har senarelagts på grund av pandemin.
 2. Han har också föreslagit att valet helt sonika senareläggs, vilket aldrig hänt och som även republikaner i kongressen motsätter sig.
 3. Nasa övervägde först att senarelägga återresan, men valde sedan att ändå genomföra den.
 4. Även om verksamheten sedan får en förlängning av igångsättningstiden, så förlängs inte tillståndets livslängd och sluttidpunkten senareläggs alltså inte.
 5. Personer som behöver akut vård eller förlossningsvård kommer att tas emot på sjukhuset som vanligt, men icke–högprioriterade planerade operationer ställs in på torsdagen och senareläggs.
 6. De (arrangören) har senarelagt kvalmatcherna, men det kommer inte lösa luftkvalitén, säger hon enligt nyhetsbyrån Reuters.
 7. Förstärkningarna i Stockholmsområdet och på Gotland reduceras och senareläggs.
 8. Post– och telestyrelsen beslutade på fredagen att senarelägga utdelningen av viktiga frekvenser som operatörerna behöver för att få nätet på plats.
 9. När det gäller sänkningen av pensionsåldern för domare i den lägre rättsinstansen, kritiserar EU–domstolen att justitieministern får rätt att senarelägga pensioneringen för enskilda individer.
 10. Bakom nedgången låg dock sannolikt snarare beskedet om senarelagd Volvo Cars–börsnotering än försäljningsstatistik, eftersom den sistnämnda publicerades efter börsens stängning.
 11. Cecilia Skingsley sade också att i händelse av en nedgång kan de senarelägga en första höjning, sänka räntan eller använda balansräkningen, men även finanspolitiken kan spela en roll.
 12. En av alla åtgärder för att locka folk från sofflocket är beslutet att senarelägga valet så att det sammanfaller med årsdagen av annekteringen av Krim 2014.
 13. – Namnsdagsfirandet blir som planerat, men senareläggs och sker alltså senare under eftermiddagen.
 14. – Vissa vill dra igång rean på en tisdag eller onsdag, då man vill ha så många försäljningsdagar som möjligt den första veckan, andra som har stor helghandel vill gärna senarelägga reastarten och vänta lite.
 15. Danske Bank tyckte att Riksbanken lanserade en typ av verbal "mjuk guidning" genom att senarelägga reporäntebanan utan att faktiskt ändra den.
 16. De kraftiga vindarna i Pyeongchang med omnejd hade redan tvingat arrangören att senarelägga tre alpina tävlingar, och i dag flyttades tävlingar i slalom och skidskytte fram till senare i veckan.
 17. Tidigare har även herrarnas störtlopp och super–G senarelagts.
 18. Annan data, som BNP, detaljhandel och industriproduktion, skulle ha publicerats men har senarelagts till klockan 8.
 19. Att bygga en höghastighetsjärnväg i små etapper, som förslaget ligger i dag, gör att nyttorna senareläggs avsevärt.
 20. Den hölls i tisdags, senarelagd med sju veckor efter klagomål från Boakais parti om oegentligheter i första omgången.


Mer information om senarelägger och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är uppskjuter en synonym till senarelägger. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.