sfär

Sfär är synonymt med glob och klot och kan bland annat beskrivas som ”klot”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av sfär och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till sfär

glob, klot, kula

Motsatsord till sfär

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till sfär.

Vad betyder sfär?

 1. klot
 2. (geometri) ytan på ett klot eller en boll; mängden av alla punkter som har samma avstånd till en given fix punkt (medelpunkten) i ett metriskt rum, speciellt i vektorrum av dimension tre eller högre
 3. (astronomi) den yta som himlen ser ut att utgöra

Böjningar av sfär

 1. sfär
 2. sfären
 3. sfärens
 4. sfärer
 5. sfärerna
 6. sfärernas
 7. sfärers
 8. sfärs

Exempel på hur ordet sfär kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet sfär används i svenska tidningar

 1. Däremot tror jag att det helt och hållet beror på i vilken grad man är praktiserande och utövande och i vilken sfär av den muslimska tron man befinner sig.
 2. Ett samhälle kan liknas vid en stor byggnad där alla får plats och där den gemensamma tryggheten också handlar om en egen sfär, eget rum.
 3. Samhällen rättfärdigar ojämlikhet, konstaterar Piketty, genom ”idéernas sfär” eller det han beskriver som ”den politisk–ideologiska sfären”, som är, ”genuint autonom”.
 4. Här är psykoanalysen relevant, eftersom den ger tid att spåra rädslor och fobier till källan, till ”livsproblemens sfär”, som Johan Eriksson kallar det i ett debattinlägg (DN 7/2).
 5. Men den demokratiska sfären saknar inte motmedel.
 6. För privatpersoner innebär det att man måste följa dataskyddsförordningen och få tillstånd om man kameraövervakar utanför sin privata sfär.
 7. ”Årsboken” rör sig inte bara över kalenderns sidor, utan också över många av landets geografiska och sociala sfärer.
 8. Den förpassas till den privatmoraliska sfären, kryper in i små sprickor här och där.
 9. Johnson har fått ett brittiskt mandat att hålla kvar Tories i den liberalkonservativa sfären.
 10. Om och när dessa hotell står färdiga kommer Stordalen och Choice att driva tolv hotell i staden – där Avalon hör till sfären genom franchise, men inte i ägandet.
 11. Egen förstärker en personlig sfär.
 12. Ändå lyckades han ta sig till den absoluta toppen i den intellektuella sfären i Sverige – och i vissa sammanhang blev han till och med en symbol för bildning.
 13. Även den ekonomiska sfären genomgick en grundläggande förändring genom elektroniken.
 14. Men lösningen kan knappast vara att driva en politik för att motverka politikens dominans över livets alla sfärer.
 15. Det stärker känslan att han agerar utifrån egna intressen och sin egen sfär.
 16. Ofta knyts handarbete och sömnad till det som skapas eller lagas, hemmets och kvinnans traditionella sfär.
 17. Och genom att expandera den ekonomiska sfären till att omfatta allt levande som utför så kallade ekosystemtjänster växer den ännu mer samtidigt som värderingen i kronor och ören ska få oss att förvalta och bevara ekosystemen.
 18. SEB väntar nu även på en platsanpassad sfär av den danske konstnären Olafur Eliasson.
 19. Den öppnar ett fönster till varje elevs privata sfär, men ger samtidigt eleven en mycket större tillgång till omvärlden.
 20. Inte minst när man ska bli journalist, det är viktigt med lite omvärldskoll utanför sin egen bekväma sfär innan man börjar.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till sfär är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är glob en synonym till sfär. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.