Sida

Sida kan beskrivas som ”svenska statens organ för bistånd till utvecklingsländer (i tredje världen)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av Sida och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till Sida

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till Sida.

Motsatsord till Sida

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till Sida.

Vad betyder Sida?

 1. svenska statens organ för bistånd till utvecklingsländer (i tredje världen)

Böjningar av Sida

 1. Sida

Exempel på hur ordet Sida kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet Sida används i svenska tidningar

 1. De tänkta myndigheterna är Skolverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Sida och Kammarkollegiet.
 2. Sida vid sida med brorsonen och diktatorn som lät avrätta hennes make.
 3. Resan bekostades genom skattepengar via Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.
 4. För det första lyfter jag inte ett exempel där Sida misslyckats med att följa sina egna riktlinjer, utan 11 stycken av 20 undersökta, en felmarginal på över 50 procent.
 5. SAK är politiskt och religiöst obunden och finansieras bland annat av privatpersoner, Sida, EU och Världsbanken.
 6. Dessutom ingår den svenska finansieringsgruppen SISD (Swedish investors for sustainable development), som startades på initiativ av Sida för drygt två år sedan – och som har varit en förebild när Antonio Guterres har lagt upp riktlinjerna för GISD.
 7. Sida upp och sida ner med denna typ av ja– och nejfrågor och små kryssrutor.
 8. Rörelsen har fått stöd från flera håll, bland annat av svenska Sida.
 9. Samtidigt var utgifterna från bland andra Sida och Skolverket högre än prognos.
 10. I dag vidareutbildar Sveriges Radios Media Development Office (MDO) med hjälp av Sida journalister på fem regionala radiostationer som tillhör Rwanda Broadcasting Agency (RBA).
 11. Omedelbart efter pensioneringen tillträdde Gunnar en tjänst som medicinsk sakkunnig på Sida och kom under flera år att resa till de olika länder där Sida bedrev hälsoinriktat biståndsarbete för att på plats vara den som utvärderade insatserna.
 12. Detta motverkades dock nästan i sin helhet av högre utgifter från bland annat Sida, Kammarkollegiet och Försäkringskassan.
 13. Kent bosatte sig därefter i Stockholm, där han var anställd på Sida som marinexpert under åren 1981–1987.
 14. Timmarna före aviserade bistånds– och klimatminister Isabella Lövin (MP) planer på att flytta biståndsmyndigheten Sida från Stockholms innerstad till Botkyrka, cirka tre och en halv mil söderut.
 15. Arbetsmiljöverket och Swedac berörs också av beslutet, liksom biståndsorganet Sida.
 16. Timmarna före hade bistånds– och klimatminister Isabella Lövin (MP) en pressträff där hon aviserade planer på att flytta biståndsmyndigheten Sida från Stockholms innerstad till Botkyrka, cirka tre och en halv mil söderut.
 17. De väntas bland annat presentera en flytt av biståndsmyndigheten Sida, med runt 500 anställda, till Botkyrka strax utanför Stockholm, uppger SVT Nyheter.
 18. Hon bekräftar att regeringen avser att flytta biståndsmyndigheten Sida från Stockholms innerstad till Botkyrka.
 19. ”Genom att lokalisera Sida till Botkyrka så bidrar regeringen till att öka den statliga närvaron i Stockholms ytterområden”, säger hon.
 20. Det gäller bland annat 500 tjänster vid biståndsmyndigheten Sida som ska flytta till Botkyrka kommun i Stockholms län.

sida

Sida är synonymt med botten och topp och kan bland annat beskrivas som ”kant, del (som inte är i mitten)”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Sida används i uttrycket ”har vaknat på fel sida” som betyder ”är sur och grinig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av sida och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till sida

blad, botten, , part, topp, yta, åsikt

Motsatsord till sida

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till sida.

Vad betyder sida?

 1. kant, del (som inte är i mitten)
 2. en av de två ytorna av ett blad i en bok e.d.
 3. en av de större delarna (oftast två) av ett visst område eller ett (ofta fysiskt uppdelat) föremål; (även utvidgat eller överfört)
 4. ena sidan av ett pappersblad i en bok
 5. egenskap (hos person)
 6. (geometri) en av de begränsande linjerna i en 2-dimensionell polygon (ibland är det underförstått att "sidan" eller "sidorna" syftar på flera sidor)
 7. (geometri) ett av de begränsande planen i 3-dimensionell figur
 8. vart och ett av de båda längsgående, yttre kroppspartierna till höger respektive vänster hos en människa
 9. (anglicism, i uttrycket "sida med") slå sig samman med någon; alliera sig med; samarbeta med (i motsättning mot en annan sida)
 10. (variant av) seeda

Hur används sida i uttryck?

 1. har vaknat på fel sida = är sur och grinig
 2. sida vid sida = bredvid varandra
 3. vid sidan av något = bredvid något; utom något
 4. vid sidan om (arbetet) = utanför (arbetet)
 5. å ena sidan ... å andra sidan = sett från en synpunkt ... sett från en annan synpunkt
 6. är på den säkra sidan = är säker på att något inte blir fel
 7. sida upp och sida ner = på nästan varje sida

Böjningar av sida

 1. sida
 2. sidade
 3. sidades
 4. sidan
 5. sidans
 6. sidar
 7. sidas
 8. sidat
 9. sidats
 10. sidor
 11. sidorna
 12. sidornas
 13. sidors

Exempel på hur ordet sida kan användas

 1. hon låg på sidan och vilade
 2. en bok på 300 sidor

Exempel på hur ordet sida används i svenska tidningar

 1. Den tyska inställningen beskrivs som en större generositet än tidigare från tysk sida.
 2. Ur miljösynpunkt vore det bra om denna typ av energieffektiviserande och kundvänliga funktioner uppmuntrades med någon form av incitament vid sidan av ett effektivare bonus–malus enligt mina tidigare debattartiklar.
 3. Man var tvungen att välja sida.
 4. – Det finns en alltför stor klyfta mellan de olika sidorna.
 5. Kinas Londonambassadör Liu Xiaoming anklagar å sin sida Storbritannien för att "dansa till andra länders pipa" och varnar för att en helomvändning kan leda till minskade kinesiska investeringar.
 6. På ena sidan finns en utomhusbassäng som är tänkt att vara öppen för allmänheten.
 7. S och de borgerliga partierna har de senaste dagarna förhandlat vid sidan om den parlamentariska migrationskommittén.
 8. Zouaves Paris blev kända under gula västarnas första aktioner och hör till de många högerextrema grupper som regelbundet kan ses bland våldsamma demonstranter i Frankrike, vid sidan av svarta blocket.
 9. Det är den ena sidan av myntet.
 10. Å andra sidan är det många partiledare som brukar hålla sommartal när semestrarna lider mot sitt slut.
 11. – Nu vid 37 år tillåter inte min fysiska form mig längre att kämpa sida vid sida med mina lagkamrater.
 12. Utgivarna å sin sida menar att en kortare livslängd saknar betydelse för säkerheten, och att en kortare livslängd skapar administrativt krångel för ägarna av certifikaten.
 13. Från kommunernas sida ser man positivt på möjligheterna att vässa sina it–utbildningar lokalt.
 14. – Alla kvinnor på mammas sida är entreprenörer.
 15. Peter Mutharika å sin sida hävdade på lördagen att det hade förekommit oegentligheter under röstningen, bland annat våld mot hans partis valövervakare.
 16. Siffran var nu något lägre än april (44 procent) som å andra sidan var den allra största ökningen hittills.
 17. Med kloka gemensamma åtgärder kommer vi komma ut starkare på andra sidan.
 18. Svenska kraftnät å sin sida meddelar på sin hemsida att myndigheten inte anser sig ha mörkat några uppgifter.
 19. Men det kan också finnas mörkare sidor av myntet.
 20. Hade vi haft marginalerna på vår sida hade vi tagit tre poäng ikväll.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till Sida är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?