Sida

Synonymer till Sida

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till Sida.

Motsatsord till Sida

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till Sida.

Vad betyder Sida?

 1. svenska statens organ för bistånd till utvecklingsländer (i tredje världen)

Exempel på hur Sida används i svenska tidningar

 1. De tänkta myndigheterna är Skolverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Sida och Kammarkollegiet.
 2. Sida vid sida med brorsonen och diktatorn som lät avrätta hennes make.
 3. Resan bekostades genom skattepengar via Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.
 4. För det första lyfter jag inte ett exempel där Sida misslyckats med att följa sina egna riktlinjer, utan 11 stycken av 20 undersökta, en felmarginal på över 50 procent.
 5. SAK är politiskt och religiöst obunden och finansieras bland annat av privatpersoner, Sida, EU och Världsbanken.
 6. Dessutom ingår den svenska finansieringsgruppen SISD (Swedish investors for sustainable development), som startades på initiativ av Sida för drygt två år sedan – och som har varit en förebild när Antonio Guterres har lagt upp riktlinjerna för GISD.
 7. Sida upp och sida ner med denna typ av ja– och nejfrågor och små kryssrutor.
 8. Rörelsen har fått stöd från flera håll, bland annat av svenska Sida.
 9. Samtidigt var utgifterna från bland andra Sida och Skolverket högre än prognos.
 10. I dag vidareutbildar Sveriges Radios Media Development Office (MDO) med hjälp av Sida journalister på fem regionala radiostationer som tillhör Rwanda Broadcasting Agency (RBA).

sida

Synonymer till sida

blad, botten, , part, topp, yta, åsikt

Motsatsord till sida

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till sida.

Vad betyder sida?

 1. kant, del (som inte är i mitten)
 2. en av de två ytorna av ett blad i en bok e.d.
 3. en av de större delarna (oftast två) av ett visst område eller ett (ofta fysiskt uppdelat) föremål; (även utvidgat eller överfört)
 4. ena sidan av ett pappersblad i en bok
 5. egenskap (hos person)
 6. (geometri) en av de begränsande linjerna i en 2-dimensionell polygon (ibland är det underförstått att "sidan" eller "sidorna" syftar på flera sidor)
 7. (geometri) ett av de begränsande planen i 3-dimensionell figur
 8. vart och ett av de båda längsgående, yttre kroppspartierna till höger respektive vänster hos en människa
 9. (anglicism, i uttrycket "sida med") slå sig samman med någon; alliera sig med; samarbeta med (i motsättning mot en annan sida)
 10. (variant av) seeda

I uttryck:

 1. har vaknat på fel sida = är sur och grinig
 2. sida vid sida = bredvid varandra
 3. vid sidan av något = bredvid något; utom något
 4. vid sidan om (arbetet) = utanför (arbetet)
 5. å ena sidan ... å andra sidan = sett från en synpunkt ... sett från en annan synpunkt
 6. är på den säkra sidan = är säker på att något inte blir fel
 7. sida upp och sida ner = på nästan varje sida

Exempel på hur sida kan användas

 1. hon låg på sidan och vilade
 2. en bok på 300 sidor

Exempel på hur sida används i svenska tidningar

 1. Och att man tvingas jobba på sina dåliga sidor.
 2. Å andra sidan kan den med god ladddisciplin och korta resor hamna i situationen att de enda besöken som görs på macken är de för att köpa korv och vindrutetorkare.
 3. Hon är ansvarig för Swedbanks digitala kanaler och håller vid sidan sin anställning föreläsningar i cybersäkerhet och krishantering ute i organisationer.
 4. Den sidan passade bäst med den vanliga vindriktningen på platsen där scenerna till sjöss togs, så att röken från skorstenarna gick mot aktern.
 5. Som Wolf påpekar är de två sidorna i den kommande förhandlingen bara formellt sett jämbördiga parter.
 6. Finansinspektionen vill å andra sidan se en rejäl bantning av fondutbudet – från 500 till max 15 fonder.
 7. I Lagerhusets bottenplan finns ett litet galleri och på andra sidan parkeringen köar filmfestivalbesökare till en fransk dramakomedi.
 8. På andra sidan Järntorget, där långgatorna sträcker ut sig bort mot Masthuggstorget, har flera av de gamla ölhaken redan fått kasta in handduken och ersatts av mer fashionabla restauranger, ofta signerade koncernen Avenyfamiljen.
 9. På Samis aktiva Facebook–konto gillar han en sida som heter ”Ku Klux Klan recruitment”, enligt Nyheter 24 – något som vi också har verifierat.
 10. Det var bra gjort av dom, men från vår sida var det rent slarv att vi inte fick med oss segern här i från, säger Danny Ervik.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av Sida

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.