självaktning

Självaktning är synonymt med självrespekt och värdighet och kan beskrivas som ”stolthet över den egna personen”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av självaktning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till självaktning

självrespekt, värdighet

Motsatsord till självaktning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till självaktning.

Vad betyder självaktning?

  1. stolthet över den egna personen

Böjningar av självaktning

  1. självaktning
  2. självaktningen
  3. självaktningens
  4. självaktnings

Exempel på hur ordet självaktning kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet självaktning används i svenska tidningar

  1. Det går inte att med självaktning kalla vår lilla sånggrupp för skönsjungande, men varje nyårsafton framför vi vårt enda nummer med djup och äkta entusiasm.
  2. Den största hämnden, den ljuvaste hämnden för varje turkisk despot och regim med viss självaktning.
  3. Varje drama med självaktning behöver en gåta som drivkraft, så enkelt är det, och mordgåtor är de optimala gåtorna.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till självaktning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är självrespekt en synonym till självaktning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.