skälig

Skälig är synonymt med överkomlig och lämplig och kan beskrivas som ”rimlig”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av skälig och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till skälig

acceptabel, lämplig, resonabel, rimlig, överkomlig

Motsatsord till skälig

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till skälig.

Vad betyder skälig?

 1. rimlig

Böjningar av skälig

 1. skälig
 2. skäliga
 3. skäligare
 4. skäligast
 5. skäligaste
 6. skäligt

Exempel på hur ordet skälig kan användas

 1. 4 000 kronor var ett skäligt pris för cykeln

Exempel på hur ordet skälig används i svenska tidningar

 1. Google hävdar att koden inte omfattas av upphovsrättslagstiftningen och menar att det handlar om "fair use" eller skäligt bruk.
 2. Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader ”i skälig utsträckning”.
 3. Stop and Search är ett brittiskt program som skapades för att kunna stoppa och visitera fotbollssupportrar eller bekämpa tung brottslighet utan krav på att det ska finnas skälig misstanke.
 4. Han skriver till DN att tingsrätten bedömt att den begärda ersättningen är skälig.
 5. Vid akut sjukdom eller olycksfall under en resa täcker hemförsäkringens reseskydd nödvändiga och skäliga kostnader som uppstår på grund av det inträffade.
 6. När man beaktar samtliga omständigheter kring Engström finns det avsevärt mer som talar för att Engström är oskyldig, och det innebär att det inte finns skälig anledning att tro på Engström–hypotesen.
 7. Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader "i skälig utsträckning".
 8. – Det är inte skäligt, säger Peter Cornelius.
 9. Och vad vi vill är att arbeta internationellt med resten av världen för att få en rimlig skattereglering som säkrar att de betalar skälig skatt, tillägger hon.
 10. Innan du skriver på en konkurrensklausul kan du kontakta facket för att se om den är skälig.
 11. Dåvarande finansmarknadsministern Peter Norman ansåg att beloppet var skäligt.
 12. Inledningsvis var misstankarna mot mannen skäliga, det vill säga på den lägre misstankegraden.
 13. Nu har en federal domstol i Boston slagit fast att förfarandet inte är förenligt med den amerikanska konstitutionen, något som innebär att tullen i fortsättningen endast får kontrollera innehållet om det finns en skälig misstanke om brott.
 14. Jag tycker att det är skäligt att vi kan bistå med detta, säger Jonas Attenius.
 15. Grovt jakthäleri – att befatta sig med vilt som den dömde haft skälig anledning att tro har dödats genom jaktbrott – är minimistraffet detsamma men längsta fängelsestraff fyra år.
 16. Soraya Post (FI) skriver i en debattartikel i ETC att hon röstade ja till EU–parlamentets position om nya upphovsrättsregler så att upphovsrättshavare ska få skäligt betalt.
 17. Den typen av enkla jobb som Jennifer Wegerup eftersöker kräver att arbetsmarknaden avregleras ytterligare, att människor jobbar utan skälig lön med arbetsuppgifter som sliter ut kroppen i förtid.
 18. Pengarna delas ut för hälften av en skälig kostnad för åtgärderna mot radon.
 19. Röhsska, en stor, viktig kulturinstitution som stängts av förvaltningen utan skälig grund.
 20. Men det kommer inte vara skäligt att inrätta återvinningsstationer invid alla fastigheter, undantag blir möjliga där det blir för dyrt eller krångligt.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till skälig är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är överkomlig en synonym till skälig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.