skapa

Skapa är synonymt med stifta och tillverka och kan bland annat beskrivas som ”får något att existera, formar något nytt; åstadkommer”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av skapa och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till skapa

alstra, anlägga, bilda, dana, design, designa, etablera, forma, formgivning, frambringa, framställa, förfärdiga, grunda, grundlägga, göra, inrätta, instifta, konstruera, kreera, laga, producera, stifta, tillverka, upprätta, utforma, utformning, utföra, utveckla, åstadkomma

Motsatsord till skapa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till skapa.

Vad betyder skapa?

 1. får något att existera, formar något nytt; åstadkommer
 2. göra så att något börjar att existera

Böjningar av skapa

 1. skapa
 2. skapade
 3. skapades
 4. skapar
 5. skapas
 6. skapat
 7. skapats

Exempel på hur ordet skapa kan användas

 1. regeringen försökte skapa nya jobb
 2. skapande verksamhet

Exempel på hur ordet skapa används i svenska tidningar

 1. Målet för Tamarinden är att skapa ett nytt och smart bostadsområde.
 2. Forskarna skapade med hjälp av dessa ämnen en helt fluorfri elektrolyt och testade den i en relativt modern högenergicell av typen NMC111.
 3. Ignite Sweden har hittills skapat 2968 matchade möten mellan startups och storföretag.
 4. Frågan är då om Barbara Pompili med sin bakgrund kan skapa förtroende för regeringens miljö– och klimatåtgärder.
 5. – Det var inte hela containern utan ett mindre antal batterier som har skapat rökutveckling, säger Jonas Gill på räddningstjänsten.
 6. Något som skapat stor upprördhet bland miljöpartister.
 7. Nej, ekonomi är inte meningen med livet, ekonomi är bara ett sätt att organisera livet och när nu en samlad kår av ekonomer, företagsägare och politiker ropar på återstart så beror det på att de inte förstått den kris de skapat.
 8. Det som ännu starkare binder Patrik och Aleyna samman är drivkraften att vilja skapa förändring och en bättre inte­gration i landet.
 9. Men i grunden handlar det där lösa pratet om något så grundläggande som att skapa sammanhållning mellan människor, i alla fall om man ska tro Oxford–professorn Robin Dunbar, en ledande forskare på ämnet.
 10. Titeln står för ”That feeling I get when I have no girlfriend”, en fras som skapats av unga män som i internets mörkaste vrår bondar över att de inte har några flickvänner.
 11. Det vi håller på att skapa nu är en ny grej för oss och jag ska växa in i min roll, säger han.
 12. Anna Lundvik påpekar att det inte bara är nationalromantiken och Lundkvists blick på kvinnor som skapar distans till dikten – människans relation till naturen och årstiderna är också radikalt annorlunda i dag.
 13. I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering.
 14. Nets har skapat integrationer med bland andra Bank–id i Sverige, men även med motsvarigheter i Norge och Danmark.
 15. Utgivarna å sin sida menar att en kortare livslängd saknar betydelse för säkerheten, och att en kortare livslängd skapar administrativt krångel för ägarna av certifikaten.
 16. För att skapa utbildningsmiljöer där de studerande kan arbeta praktiskt donerar Microsoft utrustning till datacenterlabb.
 17. Men tvärtemot vad man kan tro så har det skapat en stark innovationskraft bland de människor Deqa Abukar har kontakt med.
 18. Vi behöver en förändring som skapar viktiga vägar in för dem som står utanför, det vill säga framför allt unga och nyanlända, säger Gulan Avci.
 19. Pride och arrangörerna här samlar människor som gör friviliga insatser för att skapa en inkluderande miljö för grupper som har sitt sätt att uttrycka sig på, sade Solberg i samband med att hon delade ut ett av dagens priser.
 20. De radioaktiva isotoperna "är artificiella, det vill säga de är skapade av människan", skriver RIVM på sin hemsida.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till skapa är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är stifta en synonym till skapa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.