skede

Skede är synonymt med stadium och tidsperiod och kan bland annat beskrivas som ”tidsavsnitt, period”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av skede och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till skede

arena, etapp, fas, grad, moment, stadium, tidevarv, tidsperiod, tidsrymd

Motsatsord till skede

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till skede.

Vad betyder skede?

 1. tidsavsnitt, period
 2. avgränsad tidsperiod (ursprungligen sträckan mellan två vägskäl eller landmärken); stadium; epok

Exempel på hur ordet skede kan användas

 1. ungdomsåren är ett viktigt skede i livet
 2. ett avgörande skede i matchen

Exempel på hur ordet skede används i svenska tidningar

 1. Läkemedelsverket ska planera vilka insatser som behövs för att säkerställa tillgången på de läkemedel som behövs i olika skeden vid nya utbrott.
 2. Det är alltid lätt att vara efterklok – men vi borde förstås ha insett effekten av ökade volymer i ett tidigare skede.
 3. – Det går inte att säga i det här skedet, det är väldigt svårt att uppskatta hur lång tid det tar.
 4. – Ny Teknik är Sveriges största och viktigaste tekniksajt för generell bevakning av den tekniska utvecklingen, både i tidigt skede men också hur tekniken tillämpas.
 5. På måndagen nådde historien ett avgörande skede när Mark– och miljööverdomstolen gav sitt yttrande i frågan.
 6. I augusti i fjol meddelade klimatministern att regeringen, i ett mycket sent skede, bestämt sig för att ta över miljöprövningen av Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil.
 7. Men i första skedet är minimikravet rapportering en gång per timme.
 8. Mendoza på andra sidan Anderna har i ett första skede 16 elbussar, och Guayaquil i Ecuador har lanserat 20 elbussar.
 9. Om propositionen nu stoppas kan även andra faktorer påverka i ett senare skede, till exempel pågående förhandlingar om nästa försvarsbeslut.
 10. ”I ett första skede kan vi inom några veckor göra 4.
 11. Förskolor och skolor kan i ett senare skede behöva stängas.
 12. – Men vi kan ju inte i det skedet säga vem eller vilka som deltagit eller inte.
 13. En orsak är att vi registrerar dödsfallen olika, men kanske främst för att alla länder befinner sig i olika skeden av pandemin.
 14. I ett första skede har 200 personer som arbetat på ett tiotal olika äldreboenden runt om i Stockholm provtagits.
 15. Att rubricera det som terroristbrott i det här skedet ser jag inga vinster med alls.
 16. En laddhybrid ska i ett första skede köras med fulladdat batteri.
 17. I ett första skede kan områdena bli mer vitala med en köpstarkare population, men i processen följer oftast hyreshöjningar och annat som tränger bort de verksamheter som inte är lika lukrativa.
 18. Enligt Stefan Lundberg på Ekobrottsmyndigheten så riskerar man som läget är nu att landa på stora utrednings– och rättegångskostnader, i stället för att i ett tidigt skede kunna förhindra eller stoppa pågående brott.
 19. Men i ett sent skede fick SCB gå in och stötta med egna resurser för att klara svarsfrekvensen.
 20. – Att åka hela touren skulle bli för hög belastning i det här skedet.
 21. I ett första skede serveras grönsakerna i personalmatsalarna, men förhoppningen är att salladen på sikt även ska nå varuhusens kundrestauranger.
 22. Enligt honom är några av utredningarna inne i ”relativt känsliga skeden”.
 23. En avgörande faktor för den inhemska inflationens utveckling är hur höga lönelyft det blir i årets stora avtalsrörelse, som just nu är inne i ett avgörande skede.
 24. För att få ordning på situationen vill Carin Götblad se kraftigare insatser från socialtjänsten, speciellt i ett mycket tidigare skede jämfört med idag.
 25. Plötsligt befinner sig Syrienkriget i ett nytt illavarslande skede.
 26. Götblad vill att kraftigare insatser från socialtjänsten sätts in i ett mycket tidigare skede än i dag.
 27. Pengarna ska även gå utveckling av arbetsmetoder och till att bevis ska säkras vid ett tidigt skede.
 28. Då återstår antingen att du i ett tidigt skede kom in i Stockholms bostadskarusell, eller att du har föräldrar som kan bidra.
 29. Att godkänna gripande, åtal och rättegång kommer att prioriteras upp eftersom det förebyggande arbetet kring coronaviruset är i ett ”kritiskt skede”, skriver CNN.
 30. Den förändrade just de värderingar som i ett första skede hade auktoriserat den.
 31. I ett första skede gäller stoppet till den nionde februari.
 32. Jakob Wernerman, chef för nationella insatser och civilskydd på MSB, säger att flygplan och helikoptrar endast är ett komplement till insatser på marken, men att de kan spela en avgörande roll för att stoppa bränder i ett så tidigt skede som möjligt.
 33. Nu inväntar vi bombskyddet, sade Henrik Hagström, vakthavande befäl för polisen i region Syd, i ett initialt skede.
 34. Sannolikt ska vi också analysera detta i ett senare skede, säger Thomas Agnevik.
 35. – Utredningen är i ett tidigt skede, men troligtvis kommer detta utredas som ett trippelmord, säger polischefen Steve Clayman i ett uttalande till pressen.
 36. Innan framtagning av en fysisk prototyp, är målsättningen att göra virtuella verifieringar och där med minimera risken för problem och ändringar i senare skeden.
 37. Diskussionen är ”än så länge i ett tidigt skede”.
 38. Om vrakdelar flyttas i ett tidigt skede och eventuellt tas bort från platsen så kan det ställa till stora problem för en kommande utredning.
 39. Diskussionen är ”än så länge i ett tidigt skede”, heter det i pressmeddelandet.
 40. Samtidigt kan en uppspelning av en låt från ett betalkonto i ett senare skede resultera i större royaltyer för artisten vars låt spelas, jämfört med om spelningen skulle ha kommit från ett gratiskonto.
 41. I den hårda konkurrens som råder har han haft svårt att få tillräckligt med speltid, i en ålder och ett skede i sin karriär där just speltid är avgörande för utvecklingen”, säger Jesper Jansson, enligt Hammarbys hemsida.
 42. I ett tidigt skede gick myndigheterna ut med en dödssiffra på över 300, men den skulle komma att korrigeras.
 43. I det första skedet ska 100 hushåll som bor i Enskede få testa på nätet.
 44. Beslutet innebär att Trumps försvarsteam får en chans att hemlighålla presidentens ekonomiska förehavanden i ett politiskt känsligt skede då USA – och Trump – förbereder sig för presidentval.
 45. Han säger att det i det skedet var omöjligt att gå in i byggnaden.
 46. Efter beslutet om arenornas placering för ett och ett halvt år sedan har ytterligare utredningar gjorts, som i första hand handlar om hur man ska hantera det närliggande området och i vilket skede en extern driftsoperatör behöver kopplas in.
 47. – Vi misstänker ett grovt brott, var det enda som polisens presstalesperson Evelina Olsson ville säga i det tidiga skedet av händelsen.
 48. Så småningom kan en hjälpverbsbetydelse bli väletablerad, och då försvinner att i ett sent skede.
 49. Det ska dock sägas att regeringspartier i det här skedet av en mandatperiod ofta ligger lågt i opinionen.
 50. ”Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet arbetar nu med att se hur de ska gå vidare med utredningen, som befinner sig i ett mycket tidigt skede”, skrev myndigheten i ett pressmeddelande.
 51. Hans eleganta och dekorativa men samtidigt kraftfulla linjeföring gör honom till en av Nordens främsta illustratörer under 1800–talets senare skede.
 52. ”Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet arbetar nu med att se hur de ska gå vidare med utredningen, som befinner sig i ett mycket tidigt skede”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
 53. I nästa skede trädde polismästare Nils Henric Lilliensparre in på scenen.
 54. USA och Kina befinner sig för närvarande i ett känsligt skede av de pågående handelssamtalen stormakterna emellan.
 55. Det gäller alltså att hålla en skattesats som fungerar i alla skeden om vi ska har kvar sparfonderna som ett upplysningsprojekt.
 56. En lag om att stödja demokratin i Hongkong uppges vara på väg att godkännas av president Trump, samtidigt som handelsförhandlingarna med Kina går in i ett känsligt skede.
 57. DN har varit i kontakt med Olof Vrethammar, den åklagare som i ett första skede hade hand om ärendet.
 58. – Vi kommer in i ett skede där ljusets lykta, det som får tomtevärlden att gå runt, har börjat falna.
 59. Kammarrätten ska i ett första skede meddela om man ger prövningstillstånd eller inte.
 60. Att prata i ett tidigt skede på ett pedagogiskt sätt kan hjälpa barnet att känna en trygghet.
 61. Vi måste ge mycket mer stöd i tidigt skede till utsatta familjer, till förskolor, skolor och till socialtjänsten.
 62. För avlasta psykiatrin menar hon att primärvården måste bli bättre på att kunna hjälpa patienter i ett tidigt skede, innan deras besvär riskerar att eskalera.
 63. Finland hade samlat in civilbefolkningen i läger därför att planen i ett visst skede var att området skulle ingå i ett Stor–Finland.
 64. Utvecklingen av elbilar befinner sig dessutom i ett tidigt skede där tekniken inte hunnit förfinas och där volymerna än så länge är väldigt små.
 65. Den särskilda styrgruppen som regionen upprättade under det mest kritiska skedet av haveriet har nu avslutats, bekräftar Sara Degerman Carlsson.
 66. – Traditionellt sett har vi ”sålt skruvdragare” men nu knyts allt ihop på ett större plan för att optimera produktionsprocesser samt i ett tidigt skede kunna för–utse om något är på väg att gå fel.
 67. Enligt regelverket ska miljöbedömningar starta samtidigt med själva planarbetet, för att möjliggöra dialog i ett tidigt skede.
 68. – Det positiva med en individuell tidsplan är att vi inte skulle behöva få fram beslut under ett valår utan kan se till att få det i ett tidigare skede.
 69. Båda två kräver för hög lön och för hög sign on–bonus i ett tidigt skede.
 70. I nästa skede hade mössen tagit sig in i byggnaden, där de jagade sitt mänskliga byte hela vägen upp till översta tornrummet.
 71. Emma Svanholms uppfattning är att erbjudandet om vård i ett tidigare skede hade kunnat förhindra utsatthet för sexuellt överskridande handlingar, likt det som kvinnorna i Landvetter utsatts för.
 72. Och det faktum att polisen förhindrade en jävla terrorattack i Lublin visar hur nära vi är ett skede där folk blir skadade och dödade, bara för att de deltar i ett offentligt arrangemang.
 73. I ett tidigt skede av de jugoslaviska krigen hade Tyskland erkänt både Slovenien och Kroatien som självständiga stater och därmed bidragit till Jugoslaviens snabba sönderfall.
 74. Vi bedömde att det inte kunde räcka till åtal i det skedet, säger Tobias Becker.
 75. Vi är i ett tidigt skede i vad som troligtvis kommer att bli en lång utredning, säger Pippa Mills, vid Essex–polisen, under en presskonferens.
 76. De påstår i ett första skede att bilden är en prototyp av en PS5.
 77. Hon startade Berättarministeriet 2011 i ett skede då hon kände att hon inte längre utvecklades som opinionsbildande skribent och debattör.
 78. Och sedan kanske jag i nästa skede frågar Mikael om det stämde, det hon sa.
 79. Nina och Hans möts i ett skede när båda tror att livet i en heterosexuell relation var över för deras del.
 80. ”I det tidigaste skedet kommer kunden till oss med en bit mark och vill ha hjälp med detaljplanen för att kunna söka bygglov.
 81. Paret Niemi tror att evakueringen och branden förde samhället närmare varandra under det mest kritiska skedet.
 82. I ett andra skede måste också kungen bekräfta invalet av en ny ledamot.
 83. I detta skede fick hon inga löften om förändringar från sin portugisiske kollega, men nu har Andersson fått igenom en förhandling efter att ha hotat med att riva upp avtalet, skriver SVT Nyheter.
 84. Symptomen kan i ett inledande skede likna influensa.
 85. Resterande 3,6 miljarder euro ska implementeras vid ett senare skede, uppger unionen.
 86. Konkret och kort – enligt Sandberg – innebär det att bryta ner motståndarens spel i ett antal skeden, offensivt som defensivt.
 87. Alltför hårda allmänna språkkrav i fel skede kan också försvåra integrationen på arbetsmarknaden.
 88. Rättegången går nu in i ett intensivt skede där åklagare Jakob Buch–Jepsen ska försöka få frågorna besvarade.
 89. I detta skede bedöms många olika aspekter som avgör den sökandes lämplighet för läkaryrket och studierna.
 90. Det visade sig också i ett tidigt skede att det förekommit en hel del oro kring familjen.
 91. I nästa skede skapar vi ett specialskydd.
 92. I ett tidigare skede riktades misstankar mot personen.
 93. – Det var ett viktigt skede i matchen och vi fick mycket energi av målet Jag hade lite flyt, säger målskytten och  skrattar.
 94. På vissa ställen går det också att läsa vidare på programmet ett år till och därmed få en kandidatexamen – vilket också öppnar möjligheterna för avancerade studier i ett senare skede.
 95. Han varnar därför för att i det här skedet tro för mycket på att ett möte mellan Trump och Kim verkligen kan bli av.
 96. Bara att vi aldrig mer ska hamna i den här situationen mer, samtidigt som vi har en stor fördel av att kunna börja arbetet i ett tidigt skede.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till skede är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är stadium en synonym till skede. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.