skildra

Skildra är synonymt med utmåla och återberätta och kan bland annat beskrivas som ”beskriver ett händelseförlopp, berättar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av skildra och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till skildra

avbilda, beskriva, karakterisera, objektiv, porträttera, skildring, utmåla, uttrycka, återberätta, återge, återgiva

Motsatsord till skildra

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till skildra.

Vad betyder skildra?

 1. beskriver ett händelseförlopp, berättar
 2. avbilda, framställa, beskriva

Böjningar av skildra

 1. skildra
 2. skildrad
 3. skildrade
 4. skildrades
 5. skildrar
 6. skildras
 7. skildrat
 8. skildrats

Exempel på hur ordet skildra kan användas

 1. han skildrade resan i fängslande ordalag

Exempel på hur ordet skildra används i svenska tidningar

 1. Händelserna skildras bland annat i tv–serien ”Giftattacken i Salisbury”, som nyligen har visats i Sverige.
 2. Katastrofen har satt djupa spår i människors medvetande, utretts i olika instanser, skildrats flitigt i populärkulturen och är fortfarande föremål för rättsprocesser.
 3. Filmen skildrar systrarnas parallella resor bort från en destruktiv kvinnlig självbild och mot en känsla av auktoritet, självkärlek och systerskap.
 4. Samlingen ”Jobcentre rejects” är modern folklivsforskning som skildrar en sällan hörd del av musikhistorien ur förlorarnas perspektiv – de som spände bågen lika hårt som sina världsberömda kolleger men aldrig nådde hela vägen fram.
 5. ”Annus horribilis” kallar Åsa Linderborg året hon valt att skildra i dagboken, som tar avstamp hösten 2017.
 6. Jag vill endast skildra hur det är, inte bli en bricka i högerns spel mot gammelmedia, som de ser som något sorts vänsteretablissemang.
 7. De skrev texter med ett perspektiv från miljonprogramsförorter  som tidigare nästan bara hade skildrats inom punken, men som nu beskrevs från ett helt nytt håll, från latinamerikanska invandrare i norra Botkyrka.
 8. – Det har jag fortfarande, men att Palme skildras mer positivt beror på att mina karaktärer är sossar och det är inte jag – jag var och är vänsterextremist.
 9. Jeffrey Epsteins livsöde och kriminella gärning har skildrats i hundratals artiklar och nyhetsinslag, och nyligen släppte Netflix en dokumentärserie i flera delar om Epsteins finanser och brott.
 10. Självmordsförsök är ett känsligt ämne för många och för Hanna Jedvik var det viktigt att inte bara skildra mörkret, utan även ljuset i tunneln.
 11. Boken kommer att skildra svensk fotohistoria från 1800–talets början till i dag.
 12. Boken skildrar ett England på 2000–talet, efter den kommunistiska revolutionen.
 13. Hon hoppas att protesterna kan vara början på den långa färden mot ett annat, lite mer tolerant USA, som hon skildrar i ”Rodham”.
 14. Ännu en mäktig folkförflyttning mellan öst– och väst, just det som statsvetaren Krastev specialiserat sig på att skildra.
 15. Högar med sprängsten intill den nästan 900 år gamla kyrkan i Botkyrka skildrar en intressekonflikt mellan kulturhistoriska arv och behovet av nybyggnation i Stockholm.
 16. Inspelningarna av det efterföljande albumet ”Taking the long way” som filmen skildrar präglas av revanschlust och ilska, men också av möjligheten i att hitta trygghet hos medlemmarnas partners och barn.
 17. Ett Storbritannien som annars ofta inte skildras på det här sättet.
 18. Jag vill skildra att saker har blivit bättre.
 19. I turbinhallen hänger nu de vidunderligt vackra nyckelverken ”De tio största” från 1907, som skildrar människans andliga utvecklingsstadier, uttryckt med biomorfa och geometriska former i läckra pastellfärger.
 20. Circus of Books skildrar relationer människor emellan, respekt och mod med en sådan empati och medkänsla, att den passar för alla tittare.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till skildra är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är utmåla en synonym till skildra. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.