skilja

Skilja är synonymt med splittra och sära och kan bland annat beskrivas som ”(även reflexivt: skilja sig) dela upp, separera; avskilja”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av skilja och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till skilja

avskilja, dela, differentiera, dividera, förflytta, gallra, isär, klyva, lossa, lösgöra, rubba, separera, splittra, sära, sålla, ta isär

Motsatsord till skilja

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till skilja.

Vad betyder skilja?

 1. (även reflexivt: skilja sig) dela upp, separera; avskilja
 2. avgöra vilken som är vilken
 3. utgöra en skillnad; vara annorlunda
 4. (reflexivt: skilja sig) att egenskaper/kännetecken på något vis är annorlunda vid jämförelse mellan olika ting eller saker
 5. (reflexivt: skilja sig, även passivt: skiljas) upplösa ett äktenskap; gå ur äktenskapet

Böjningar av skilja

 1. skild
 2. skilde
 3. skildes
 4. skilj
 5. skilja
 6. skiljas
 7. skiljde
 8. skiljdes
 9. skiljer
 10. skiljt
 11. skiljts
 12. skils
 13. skilt
 14. skilts

Exempel på hur ordet skilja kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet skilja används i svenska tidningar

 1. – Man behöver inte se att affärsnytta och klimatnytta skiljer sig åt.
 2. Det är en av sakerna som skiljer dem från spa–anläggningar med bastu och kalla bad.
 3. Man brukar skilja mellan aktiv och reaktiv effekt.
 4. Enligt kommittén skiljer sig det nya coronaviruset från till exempel HIV genom att det inte tränger in i mänskliga cellkärnor och kan därför inte ligga latent där i väntan på att aktiveras på nytt.
 5. Barn och unga löper större risk att utnyttjas och utsättas för övergrepp under en krissituation, speciellt om de har skilts från sina familjer.
 6. ”Igår kom TV4 och jag överens om att vi skulle skiljas civiliserat som vänner.
 7. Det faktum att Italiens sjukvård är regional gör att riktlinjerna kan skilja sig ordentligt från en region till en annan.
 8. Han erkänner att The Boring Companys lösning med många mindre farkoster i stället för ett begränsat antal längre tåg skiljer sig från det man tänkt sig för Fornebubanen.
 9. Men var det inte först efteråt ni skilde er?.
 10. Munskydd var dessutom sällan den enda åtgärden i studierna och det var därför svårt att skilja på effekterna.
 11. Paret upplever att terapi är något många oftast söker sig till halvåret innan man skiljer sig.
 12. Vi skils i Umeå sent en fredagseftermiddag, hon och maken drar hem med Buicken, dagen därpå ska hon stödköpa fyra små flocknävor, ”det blev så glest i rabatten”.
 13. Den handlar om hennes föräldrar som gift sig tre gånger (och skilt sig två) – med varandra.
 14. De visningar som erbjuds från och med måndag skiljer sig dock från de ”vanliga”.
 15. Det som skiljer de riktigt duktiga unga killarna är att man ser seniorkvaliteter när vi spelar elva mot elva, de kan inte bara smålagsspelet, säger Karlsson.
 16. I artikeln stod att ”ansiktsigenkänningsteknik fått skarp kritik för att den är bra på att skilja på vita män, men har i vissa uppmärksammade fall buntat ihop människor som tillhör etniska minoriteter.
 17. Vad skiljer den svenska proletärförfattaren från den franska? Hur definierar man en arbetarförfattare idag? Och ryms kvinnorna i genren? Det är några av frågorna som det vrids och vänds på i antologin.
 18. Det är viktigt att prata med sitt försäkringsbolag för att se vad som gäller, för det skiljer sig mellan bolagen, säger han.
 19. Dels har forskarna jämfört skal med och utan spår av parasiter, och sett att de skiljer sig åt markant när det gäller storleken.
 20. Omkring var tredje svarande uppger att de har svårt att skilja mellan arbete och fritid.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till skilja är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är splittra en synonym till skilja. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.