skrida

Skrida är synonymt med träda och stiga och kan bland annat beskrivas som ”gå långsamt och högtidligt, glida (fram)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av skrida och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till skrida

bege sig, , halka, knata, lomma, skrinna, stiga, träda

Motsatsord till skrida

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till skrida.

Vad betyder skrida?

 1. gå långsamt och högtidligt, glida (fram)
 2. (om process, arbete) gå, fortskrida
 3. (om tid) gå, lida, förflyta, ofta långsamt
 4. (med prepositionen till) övergå till att utföra något
 5. (ålderdomligt) kräla, krypa

Böjningar av skrida

 1. skred
 2. skreds
 3. skrid
 4. skrida
 5. skridas
 6. skriden
 7. skrider
 8. skridit
 9. skridits
 10. skrids

Exempel på hur ordet skrida kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet skrida används i svenska tidningar

 1. Ett tiotal personer saknas, däribland tre personer vars hus begravts i ett skred, och flera befaras enligt japanska Kyodo News ha omkommit.
 2. Kvickleror är så kallade högsensitiva leror som kan förlora större del av sin hållfasthet vid kraftig störning, till exempel vid skred.
 3. Även om det visat sig vara problematiskt när regeringen väl ska skrida till verket och tillskjuta försvarsmakten mer resurser, är det ändå glädjande att så gott som alla partier har ställt sig bakom ambitionen om att rusta upp.
 4. Ett nytt skred inträffade under måndagen inom det avspärrade området vid Lökeberg, utanför Kungälv.
 5. Jordskredet i Tuve, på Hisingen lede till ett ökat medvetande om risken för ras och skred i Sverige.
 6. Det visade sig att ytterligare, mindre, skred har inträffat sedan onsdagsmorgonens stora skred.
 7. Per Bolin på SGI menar att risken för skred i området är relativt hög.
 8. Det blev ett jack i den stora historien och ett väldigt skred för de berörda människorna.
 9. Inga andra på båten tycktes ha medicinsk utbildning, men svenskarna skred till verket omedelbart.
 10. Dessutom ökar risken för skred och ras när vattennivån stiger.
 11. ˝Vi ska skrida till handling för att hålla familjer tillsammans medan vi stärker våra migrationslagar, säger Ryan.
 12. Statligt stöd till särskilt utsatta områden där risk för skred, översvämningar och erosion är större än en enskild kommuns ansvar.
 13. Redan nu ser vi att extremt väder blir vanligare, kraftiga skyfall, extrem torka och ökad risk för skred är några exempel.
 14. I veckan skred han till verket genom att be militärhögkvarteret Pentagon att undersöka förutsättningarna för att visa upp försvaret, "som i Frankrike", enligt tidningen The Washington Post.
 15. ”Rådande markförhållande innebär att säkerheten mot skred är mycket otillfredställande”, skriver man i rapporten.
 16. Om det är ett skred är för tidigt att uppge, säger Lennart Hellsing, pressansvarig på Trafikverket.
 17. Jag har sett massa sådana uppgifter där man blandar ihop skred och ras.
 18. Om det är ras eller ett skred är det för tidigt att uppge.
 19. Musiken går igång och modellerna skrider fram i höstens trender.
 20. Men det är tveksamt om Måns Zelmerlöw och Ciara Janson kommer hinna skrida till verket så snart.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till skrida är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är träda en synonym till skrida. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.