Synonymer till skrivning

Vi känner till 2 synonymer till skrivning. Ordet skrivning är en synonym till prov och tentamen och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att skriva”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av skrivning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till skrivning

 1. prov
 2. tentamen

Vilka ord betyder nästan samma sak som skrivning?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till skrivning. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. examination

Vad är motsatsen till skrivning?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till skrivning.

Vad betyder skrivning?

 1. handlingen att skriva
 2. det att skriva
 3. sätt att skriva
 4. prov, prövning, särskilt om kunskapsprov

Hur böjs skrivning?

 1. skrivning
 2. skrivningar
 3. skrivningarna
 4. skrivningarnas
 5. skrivningars
 6. skrivningen
 7. skrivningens
 8. skrivnings

Hur kan ordet skrivning användas?

Följande exempelmeningar visar hur skrivning kan användas.

 1. läsning och skrivning

Hur används ordet skrivning i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet skrivning används i vanlig text.

 1. – Det gäller dels preciseringen av vad som är sakliga skäl, där har man en skrivning i huvudavtalstexten som är mer långtgående än förslaget i las.
 2. Ändå, trots den bombastiska skrivningen i skolhäftet, var detta långt ifrån något som jag vid denna tidpunkt uppfattade som ett markerat karaktärsdrag hos det svenska samhället.
 3. Och de fallen, anser Lagrådet, skulle kunna omfattas av regeringens skrivning om synnerliga skäl.
 4. Bland annat konstaterar kommittén att en skrivning om skydd för public service, i praktiken skydd för enskilda företag, skulle vara ett ”mycket udda” inslag i grundlagen.
 5. Den skrivningen har så vitt jag vet de flesta av de större myndigheterna.
 6. En president ska även bara kunna sitta två mandatperioder, men en skrivning som innebär att tidigare mandatperioder "nollas" när lagändringen genomförs innebär att Putin kan ställa upp igen.
 7. Men varför ASMR på Arkdes? I skrivningarna om museets uppdrag talas om ”nya designdiscipliner med bas i den digitala världen”.
 8. Fackliga företrädare oroas av skrivningar i januariavtalet om att lagen om anställningsskydd, Las, ska göras om och undantagen bli fler vid uppsägningar.
 9. Som CS tidigare rapporterat sätter skrivningar i kommunallagen käppar i hjulen när det gäller att använda sig av så kallad rpa, robotiserad processautomatisering, fullt ut i kommuner och regioner.
 10. Däremot är han bra på att skicka in överklaganden i tid, sett till de skrivningar han sänt in till Förvaltningsrätten.
 11. Han har redan visat att V har betydande makt under fyrpartiregimen, trots skrivningar i januariöverenskommelsen om att V skall hållas borta från allt inflytande.
 12. Dagarna före jul tog regeringen beslut om ett nytt statligt investeringsstöd för hyresrätter, helt enligt Januariavtalets skrivningar.
 13. Kommissionen håller fast vid att skrivningar om EU–utträde ska bort, det har skymt sikten för en viktigare diskussion.
 14. Dennis Goldford anser att anklagelserna lever upp till grundlagens skrivning om "förräderi, bestickning eller andra allvarliga brott och förseelser", de handlingar som enligt grundlagen kan leda till riksrätt.
 15. Det går lättare att samskriva sig därför att skrivningen inte har någon direkt verkan.
 16. I Madrid blockerade de skrivningar om det ”multilaterala” arbetets betydelse.
 17. I det dokumentet förväntas det finnas skrivningar om höjda ambitioner.
 18. Den första punkten gäller januariavtalets skrivning om att lagen om valfrihet, LOV, ska ligga till grund för reformen av Arbetsförmedlingen, en punkt som regeringen nu backar på.
 19. I både kommissionens och Finlands förslag finns skrivningar om att utbetalningar från EU–budgeten ska vara villkorad av att länderna följer rättstatens principer.
 20. Man stryker skrivningarna om att människan har en "nedärvd essens".


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är prov en synonym till skrivning. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?